اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 370,199,485
تعداد واحدهای باقی مانده: 129,800,515
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,704,362,683,042
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,031
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,006
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,293
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : قاسم آلودری ,عزت اله صیادنیا طیبی ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : --
ضامن نقد شوندگی اول : --
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/04
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/01 10,031 10,006 287 2,000,000 413,799,485 0 44,600,000 370,199,485 3,704,362,683,042
  2 1397/06/31 10,211 10,187 253 0 411,799,485 0 44,600,000 368,199,485 3,750,705,935,863
  3 1397/06/31 10,024 10,000 253 0 411,799,485 0 44,600,000 368,199,485 3,681,852,632,168
  4 1397/06/30 10,201 10,176 251 0 411,799,485 0 44,600,000 368,199,485 3,746,836,322,184
  5 1397/06/29 10,196 10,172 251 0 411,799,485 0 44,600,000 368,199,485 3,745,237,593,584
  6 1397/06/28 10,192 10,167 252 0 411,799,485 0 44,600,000 368,199,485 3,743,640,189,970
  7 1397/06/27 10,186 10,161 252 12,000,000 411,799,485 0 44,600,000 368,199,485 3,741,409,159,858
  8 1397/06/26 10,182 10,157 251 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,617,851,697,957
  9 1397/06/25 10,176 10,150 287 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,615,514,815,390
  10 1397/06/24 10,169 10,143 289 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,612,835,502,586
  11 1397/06/23 10,162 10,136 336 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,610,591,998,833
  12 1397/06/22 10,158 10,132 336 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,608,983,408,295
  13 1397/06/21 10,153 10,127 336 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,607,283,028,899
  14 1397/06/20 10,137 10,111 331 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,601,633,207,028
  15 1397/06/19 10,131 10,106 309 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,599,741,006,606
  16 1397/06/18 10,129 10,105 256 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,599,218,080,421
  17 1397/06/17 10,122 10,097 209 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,596,719,772,819
  18 1397/06/16 10,117 10,092 222 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,594,828,850,614
  19 1397/06/15 10,112 10,088 221 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,593,214,659,293
  20 1397/06/14 10,107 10,082 222 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,591,125,108,825