صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ارتباط با صندوق

اطلاعات تماس:

مدیر صندوق

آدرس

شماره تماس

تامین سرمایه امین

خیابان ولیعصر، خیابان قبادیان، پلاک51

43692000 داخلی:100-105-113