صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۰.۰۸ (۲.۷۸) ۳۳.۳۹ (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰.۰۴ (۰.۱۱) ۱۵.۵ (۳۲.۶۳)
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۰۸ ۱.۱۹ ۳۳.۴۳ ۷,۳۰۱.۴۳
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۰۵ ۰.۳۹ ۱۹.۷۷ ۳۱۹.۷۴
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱۸ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۹ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۰۶ ۰.۳۶ ۲۴.۲۱ ۲۷۶.۹۲
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۰۵ (۰.۲۲) ۱۹.۸۱ (۵۴.۴۴)
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۰۸ ۱.۱۴ ۳۳.۵۷ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۰۶ ۰.۴۱ ۲۴.۲۶ ۳۴۲.۲۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۰۴ (۱.۴۱) ۱۵.۵۹ (۹۹.۴۳)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۹ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۸ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۰۴ ۰.۲۷ ۱۵.۶۲ ۱۶۶.۶۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۰۶ ۰.۴۷ ۲۴.۳۳ ۴۴۷.۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰.۰۶ (۰.۵۷) ۲۴.۳۴ (۸۷.۴۸)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۰۵ (۰.۰۲) ۱۹.۹۲ (۶.۳۶)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۳ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۴ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۵ ۰