صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۶۷,۸۹۹,۴۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲,۱۰۰,۵۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹,۸۳۶,۱۶۳,۲۷۹,۲۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۲:۵۹:۵۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها