صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۰۰۳,۲۹۹,۴۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۹۹۶,۷۰۰,۵۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۰,۳۶۶,۱۱۶,۱۰۵,۷۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۴:۵۹:۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۰,۰۶۵ ۱۰,۰۵۵ ۹,۹۵۹ -۹۶ ۰ ۱۴,۸۲۳,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۸۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۳,۲۹۹,۴۸۵ ۶۰,۳۶۶,۱۱۶,۱۰۵,۷۵۵
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۱۰,۰۶۱ ۱۰,۰۵۱ ۹,۹۵۵ -۹۶ ۰ ۱۴,۸۲۳,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۸۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۳,۲۹۹,۴۸۵ ۶۰,۳۴۱,۴۴۵,۳۷۳,۲۲۲
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۰,۰۵۷ ۱۰,۰۴۷ ۹,۹۵۱ -۹۶ ۰ ۱۴,۸۲۳,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۸۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۳,۲۹۹,۴۸۵ ۶۰,۳۱۶,۹۵۵,۱۶۴,۷۹۷
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱۰,۰۵۷ ۱۰,۰۴۷ ۹,۹۵۱ -۹۶ ۰ ۱۴,۸۲۳,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۸۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۳,۲۹۹,۴۸۵ ۶۰,۳۱۶,۵۶۶,۳۲۶,۸۸۲
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۰,۰۴۳ ۱۰,۰۳۳ ۹,۹۳۷ -۹۶ ۰ ۱۴,۸۲۳,۸۹۹,۴۸۵ ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۸۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۳,۲۹۹,۴۸۵ ۶۰,۲۳۰,۵۶۳,۱۴۳,۱۳۸
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۰,۰۳۶ ۱۰,۰۲۷ ۹,۹۳۵ -۹۲ ۰ ۱۴,۸۲۳,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۲۹۹,۴۸۵ ۶۱,۹۶۷,۵۱۷,۰۰۳,۳۴۷
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۰,۰۳۳ ۱۰,۰۲۳ ۹,۹۳۲ -۹۱ ۰ ۱۴,۸۲۳,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۲۹۹,۴۸۵ ۶۱,۹۴۶,۶۸۹,۱۶۵,۵۹۸
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۱۰,۰۲۸ ۱۰,۰۱۹ ۹,۹۲۸ -۹۱ ۰ ۱۴,۸۲۳,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۲۹۹,۴۸۵ ۶۱,۹۲۰,۱۵۹,۵۳۵,۹۹۵
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۱۰,۰۲۴ ۱۰,۰۱۵ ۹,۹۲۴ -۹۱ ۰ ۱۴,۸۲۳,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۲۹۹,۴۸۵ ۶۱,۸۹۳,۱۰۳,۷۰۸,۴۲۰
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۰,۰۲۰ ۱۰,۰۱۰ ۹,۹۱۹ -۹۱ ۰ ۱۴,۸۲۳,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۲۹۹,۴۸۵ ۶۱,۸۶۶,۲۹۴,۲۳۰,۳۲۳
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۰,۰۱۴ ۱۰,۰۰۵ ۹,۸۹۳ -۱۱۲ ۰ ۱۴,۸۲۳,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۲۹۹,۴۸۵ ۶۱,۸۳۱,۰۱۲,۶۷۰,۳۳۴
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۱۰,۰۱۱ ۱۰,۰۰۱ ۹,۸۹۰ -۱۱۱ ۰ ۱۴,۸۲۳,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۲۹۹,۴۸۵ ۶۱,۸۰۸,۸۹۸,۷۱۷,۷۶۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۰,۰۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۹,۸۸۹ -۱۱۱ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۸۲۳,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۲۹۹,۴۸۵ ۶۱,۸۰۳,۶۸۳,۰۴۳,۲۰۳
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۰,۰۱۲ ۱۰,۰۰۲ ۹,۸۸۱ -۱۲۱ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۴۵۳,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۸۱۰,۲۹۹,۴۸۵ ۵۸,۱۱۵,۱۱۳,۸۲۳,۳۵۴
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۱۰,۱۸۰ ۱۰,۱۷۰ ۱۰,۰۸۲ -۸۸ ۰ ۱۴,۴۱۳,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۷۷۰,۲۹۹,۴۸۵ ۵۸,۶۸۱,۰۹۹,۴۶۷,۳۶۹
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۱۰,۰۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۹,۹۱۲ -۸۸ ۰ ۱۴,۴۱۳,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۷۷۰,۲۹۹,۴۸۵ ۵۷,۷۰۰,۱۴۸,۵۵۴,۹۱۹
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۱۰,۱۷۶ ۱۰,۱۶۵ ۱۰,۰۷۹ -۸۶ ۰ ۱۴,۴۱۳,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۷۷۰,۲۹۹,۴۸۵ ۵۸,۶۵۷,۷۹۴,۲۵۶,۷۸۸
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۰,۱۶۰ ۱۰,۱۴۹ ۱۰,۰۴۲ -۱۰۷ ۰ ۱۴,۴۱۳,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۷۷۰,۲۹۹,۴۸۵ ۵۸,۵۶۳,۷۷۴,۷۸۲,۶۵۰
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۱۰,۱۱۲ ۱۰,۱۰۱ ۹,۹۸۵ -۱۱۶ ۰ ۱۴,۴۱۳,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۷۷۰,۲۹۹,۴۸۵ ۵۸,۲۸۶,۱۶۰,۶۹۶,۱۰۸
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ۱۰,۱۱۱ ۱۰,۱۰۰ ۹,۹۸۵ -۱۱۵ ۰ ۱۴,۴۱۳,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۷۷۰,۲۹۹,۴۸۵ ۵۸,۲۸۰,۸۴۹,۵۹۷,۶۰۳
  مشاهده همه