صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷,۱۰۰,۵۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۸۸۷,۹۵۱,۸۸۷,۹۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۳
تاریخ انتشار
1398/05/29
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۰,۱۷۶ ۱۰,۱۶۳ ۰ ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۸۷,۹۵۱,۸۸۷,۹۷۸
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۰,۱۷۰ ۱۰,۱۵۷ ۰ ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۸۲,۰۳۷,۲۶۴,۱۶۴
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۰,۱۶۴ ۱۰,۱۵۱ ۲- ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۷۵,۴۴۲,۶۴۷,۶۸۵
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۰,۱۵۷ ۱۰,۱۴۳ ۱- ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۶۸,۱۴۵,۴۵۰,۳۶۳
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۰,۱۵۰ ۱۰,۱۳۷ ۲- ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۶۱,۸۰۲,۲۳۲,۹۲۶
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۰,۱۴۵ ۱۰,۱۳۲ ۲- ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۵۶,۹۶۸,۵۳۸,۵۲۸
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۰,۱۴۰ ۱۰,۱۲۷ ۱- ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۵۲,۰۷۹,۰۹۹,۵۰۰
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۰,۱۳۲ ۱۰,۱۱۹ ۱- ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۴۴,۷۳۸,۱۱۲,۸۰۲
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۰,۱۲۵ ۱۰,۱۱۲ ۱- ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۳۷,۷۴۸,۸۲۸,۲۸۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۰,۱۲۰ ۱۰,۱۰۷ ۱- ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۳۲,۸۷۷,۳۶۶,۶۸۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۰,۱۱۲ ۱۰,۰۹۹ ۰ ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۲۵,۳۳۴,۵۷۹,۲۷۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۰,۱۰۷ ۱۰,۰۹۵ ۱- ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۲۱,۱۵۹,۴۳۶,۸۴۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۰,۱۰۳ ۱۰,۰۹۰ ۰ ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۱۶,۷۶۴,۹۸۱,۰۷۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۰,۰۹۷ ۱۰,۰۸۵ ۰ ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۱۱,۴۲۹,۳۸۶,۴۲۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۰,۰۹۳ ۱۰,۰۸۱ ۰ ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۰۷,۶۴۵,۸۰۲,۸۳۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۰,۰۸۹ ۱۰,۰۷۷ ۵- ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۰۴,۱۴۱,۹۰۳,۲۴۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۰,۰۸۸ ۱۰,۰۷۶ ۲۴ ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۰۲,۶۶۳,۱۸۸,۲۵۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۰,۰۷۸ ۱۰,۰۶۶ ۲۴ ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۷۹۳,۲۰۲,۸۱۰,۲۵۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱۰,۰۷۲ ۱۰,۰۶۱ ۱۹ ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۷۸۸,۳۶۸,۸۹۴,۴۰۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۰,۰۶۷ ۱۰,۰۵۶ ۲۰ ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۷۸۳,۴۲۴,۱۱۷,۶۱۲