صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۰۰,۰۰۰,۵۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۴,۸۲۲,۳۴۹,۳۷۳,۸۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۵۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۵۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۲۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۲:۵۸:۴۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۰,۵۶۴ ۱۰,۵۵۲ ۲۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۴,۸۲۲,۳۴۹,۳۷۳,۸۷۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۰,۵۲۴ ۱۰,۵۱۳ ۲۵۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۴,۶۹۱,۵۳۰,۷۸۴,۵۹۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۰,۴۶۸ ۱۰,۴۵۷ ۲۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۴,۵۰۶,۸۵۳,۳۳۰,۰۴۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۰,۴۰۰ ۱۰,۳۸۹ ۲۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۴,۲۸۳,۸۴۷,۷۲۴,۰۴۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۰,۳۹۷ ۱۰,۳۸۶ ۲۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۴,۲۷۳,۳۹۷,۲۸۱,۶۰۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۰,۳۹۰ ۱۰,۳۷۹ ۲۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۴,۲۴۹,۴۸۱,۷۰۸,۷۴۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۰,۳۸۵ ۱۰,۳۷۴ ۲۶۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۴,۲۳۵,۷۴۲,۴۷۶,۷۶۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۰,۳۲۳ ۱۰,۳۱۳ ۲۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۴,۰۳۲,۳۷۹,۲۵۵,۶۱۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۰,۲۹۰ ۱۰,۲۸۰ ۲۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۳,۹۲۳,۵۴۸,۲۵۴,۱۶۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۰,۲۵۶ ۱۰,۲۴۵ ۲۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۳,۸۱۰,۰۵۸,۴۷۰,۰۴۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۰,۲۳۳ ۱۰,۲۲۳ ۲۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۳,۷۳۷,۳۱۶,۶۳۲,۷۰۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۰,۱۸۴ ۱۰,۱۷۴ ۲۶۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۳,۵۷۵,۸۳۹,۹۸۸,۴۲۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۰,۱۸۰ ۱۰,۱۷۰ ۲۶۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۳,۵۶۲,۴۸۰,۷۹۳,۹۹۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۰,۱۷۶ ۱۰,۱۶۷ ۲۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۳,۵۴۹,۶۶۲,۸۰۵,۰۷۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۰,۱۳۵ ۱۰,۱۲۵ ۲۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۳,۴۱۳,۷۰۹,۵۶۳,۰۶۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۰,۱۰۲ ۱۰,۰۹۳ ۲۶۴ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۹۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۳,۳۰۵,۴۸۰,۴۸۶,۷۷۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۰,۰۵۹ ۱۰,۰۴۸ ۲۶۸ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۴۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۲,۶۵۵,۰۷۷,۱۷۱,۰۰۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۰,۵۴۱ ۱۰,۵۳۱ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۲۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۴,۰۱۴,۴۲۳,۰۸۱,۶۶۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۰,۰۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۲۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۲,۲۹۹,۲۹۳,۳۵۵,۱۳۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱۰,۴۹۴ ۱۰,۴۸۴ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۲۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۳,۸۶۳,۶۵۱,۴۹۰,۷۴۹