صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۴۵,۸۹۹,۴۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۰۵۴,۱۰۰,۵۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۲۴۷,۱۲۶,۶۲۳,۵۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۶:۴۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱۰,۲۰۵ ۱۰,۲۰۰ ۱۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۹۴۵,۸۹۹,۴۸۵ ۴۰,۲۴۷,۱۲۶,۶۲۳,۵۱۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۰,۲۰۰ ۱۰,۱۹۵ ۱۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۹۴۵,۸۹۹,۴۸۵ ۴۰,۲۲۹,۴۷۸,۶۵۰,۹۹۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۰,۳۸۵ ۱۰,۳۸۰ ۱۲۹ ۰ ۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۹۴۵,۸۹۹,۴۸۵ ۴۰,۹۵۶,۸۱۵,۸۷۳,۶۴۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۰,۱۹۶ ۱۰,۱۹۱ ۱۲۹ ۰ ۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۹۴۵,۸۹۹,۴۸۵ ۴۰,۲۱۱,۰۴۰,۸۷۰,۹۸۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۰,۳۸۸ ۱۰,۳۸۳ ۱۱۷ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۹۵۱,۸۹۹,۴۸۵ ۴۱,۰۳۰,۷۵۴,۹۹۶,۱۹۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۰,۳۹۷ ۱۰,۳۹۱ ۱۳۴ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۹۲۶,۸۹۹,۴۸۵ ۴۰,۸۰۵,۸۰۱,۳۲۰,۱۱۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۰,۴۰۹ ۱۰,۴۰۴ ۱۳۶ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۸۹۵,۸۹۹,۴۸۵ ۴۰,۵۳۳,۳۲۱,۱۳۳,۶۲۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۰,۴۱۰ ۱۰,۴۰۴ ۱۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۸۹۰,۸۹۹,۴۸۵ ۴۰,۴۸۲,۵۱۱,۶۲۸,۸۳۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۰,۴۰۵ ۱۰,۴۰۰ ۱۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۸۹۰,۸۹۹,۴۸۵ ۴۰,۴۶۴,۷۷۸,۴۴۶,۱۴۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۰,۴۰۱ ۱۰,۳۹۵ ۱۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۸۹۰,۸۹۹,۴۸۵ ۴۰,۴۴۶,۹۱۵,۵۴۷,۶۵۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۰,۳۹۶ ۱۰,۳۹۱ ۱۴۲ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۸۹۰,۸۹۹,۴۸۵ ۴۰,۴۲۹,۱۱۶,۴۳۲,۵۳۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۰,۳۹۰ ۱۰,۳۸۴ ۱۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۸۵۸,۸۹۹,۴۸۵ ۴۰,۰۷۲,۴۰۴,۰۳۰,۹۳۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۰,۳۸۶ ۱۰,۳۸۰ ۱۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۸۵۸,۸۹۹,۴۸۵ ۴۰,۰۵۵,۹۵۶,۰۲۸,۲۰۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۰,۳۸۰ ۱۰,۳۷۵ ۱۸۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۸۵۸,۸۹۹,۴۸۵ ۴۰,۰۳۵,۹۵۳,۳۴۴,۶۸۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۰,۳۷۴ ۱۰,۳۶۹ ۱۷۶ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۸۶۹,۹۹۹,۴۸۵ ۴۰,۱۲۷,۲۳۵,۵۸۱,۴۸۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۰,۳۶۸ ۱۰,۳۶۳ ۱۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۸۴۸,۹۹۹,۴۸۵ ۳۹,۸۸۵,۵۱۵,۲۸۰,۰۲۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۰,۳۶۳ ۱۰,۳۵۸ ۱۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۸۴۸,۹۹۹,۴۸۵ ۳۹,۸۶۸,۴۰۴,۰۱۰,۱۸۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۰,۳۵۹ ۱۰,۳۵۴ ۱۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۸۴۸,۹۹۹,۴۸۵ ۳۹,۸۵۱,۱۹۰,۷۴۹,۹۱۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۰,۳۵۸ ۱۰,۳۵۳ ۱۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۸۴۸,۹۹۹,۴۸۵ ۳۹,۸۴۹,۳۸۶,۲۵۴,۵۵۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۰,۳۴۲ ۱۰,۳۳۷ ۱۵۴ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۸۴۸,۹۹۹,۴۸۵ ۳۹,۷۸۸,۵۲۹,۹۲۰,۲۱۵