صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۶۰۲,۸۹۹,۴۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۹۷,۱۰۰,۵۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۶,۴۱۷,۶۰۶,۷۳۰,۸۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۲۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۲:۵۸:۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۰,۱۵۷ ۱۰,۱۴۹ ۳۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۶۰۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۶,۴۱۷,۶۰۶,۷۳۰,۸۷۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۰,۱۵۳ ۱۰,۱۴۵ ۳۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۶۰۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۶,۴۰۷,۱۱۴,۰۷۷,۱۳۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۰,۲۵۷ ۱۰,۲۵۰ ۴۸۱ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۶۰۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۶,۶۷۹,۶۵۵,۷۱۲,۲۴۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۰,۰۰۷ ۱۰,۰۰۰ ۴۸۱ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۶۰۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۶,۰۲۸,۹۳۰,۸۴۰,۹۹۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۰,۴۲۴ ۱۰,۴۱۶ ۳۶۴ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۴۰۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۵,۰۲۷,۴۲۸,۰۱۱,۴۱۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۰,۴۰۱ ۱۰,۳۹۱ ۳۹۴ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۲۰۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۲,۸۹۱,۱۹۷,۵۳۴,۹۸۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۰,۴۰۶ ۱۰,۳۹۵ ۴۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۹۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۰,۶۱۲,۱۲۹,۳۵۸,۷۰۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۰,۴۴۶ ۱۰,۴۳۶ ۴۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۹۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۰,۶۹۲,۷۷۵,۴۹۵,۹۸۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۰,۴۷۴ ۱۰,۴۶۳ ۴۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۹۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۰,۷۴۶,۴۲۲,۰۳۷,۴۹۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۰,۴۶۹ ۱۰,۴۵۸ ۴۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۹۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۰,۷۳۷,۶۹۶,۱۸۳,۸۷۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۰,۴۶۵ ۱۰,۴۵۴ ۴۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۹۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۰,۷۲۸,۸۵۳,۳۳۳,۷۰۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۰,۴۸۸ ۱۰,۴۷۷ ۴۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۹۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۰,۷۷۴,۱۲۵,۱۴۳,۲۶۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۰,۵۲۴ ۱۰,۵۱۳ ۴۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۹۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۰,۸۴۶,۰۸۷,۴۲۸,۲۳۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱۰,۵۴۰ ۱۰,۵۲۸ ۴۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۹۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۰,۸۷۵,۸۹۹,۱۹۴,۴۶۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱۰,۴۹۱ ۱۰,۴۸۰ ۴۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۹۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۰,۷۸۱,۰۸۴,۵۲۶,۴۷۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۱۰,۴۸۱ ۱۰,۴۷۰ ۴۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۹۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۰,۷۶۰,۶۳۱,۴۸۷,۹۹۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱۰,۴۷۶ ۱۰,۴۶۵ ۴۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۹۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۰,۷۵۱,۸۴۴,۴۴۰,۲۳۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱۰,۴۷۲ ۱۰,۴۶۱ ۴۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۹۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۰,۷۴۳,۹۱۳,۳۷۰,۰۶۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۰,۴۳۲ ۱۰,۴۲۱ ۴۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۹۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۰,۶۶۳,۵۲۸,۹۴۰,۲۹۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱۰,۴۸۲ ۱۰,۴۷۱ ۴۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۹۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۰,۷۶۳,۷۳۶,۱۱۱,۴۴۶