اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 271,999,485
تعداد واحدهای باقی مانده: 228,000,515
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,759,688,578,027
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,171
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,146
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,146
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه گذاری : قاسم آلودری ,عزت اله صیادنیا طیبی ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : --
ضامن نقد شوندگی اول : --
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/04
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/26 10,171 10,146 0 0 305,599,485 0 34,600,000 271,999,485 2,759,688,578,027
  2 1396/08/25 10,166 10,141 0 0 305,599,485 0 34,600,000 271,999,485 2,758,258,609,442
  3 1396/08/24 10,160 10,135 0 0 305,599,485 0 34,600,000 271,999,485 2,756,824,549,195
  4 1396/08/23 10,155 10,130 0 0 305,599,485 0 34,600,000 271,999,485 2,755,421,533,067
  5 1396/08/22 10,151 10,126 0 0 305,599,485 0 34,600,000 271,999,485 2,754,165,420,872
  6 1396/08/21 10,145 10,120 0 5,000,000 305,599,485 0 34,600,000 271,999,485 2,752,716,113,600
  7 1396/08/20 10,140 10,114 0 0 300,599,485 0 34,600,000 266,999,485 2,700,545,729,983
  8 1396/08/19 10,135 10,109 0 0 300,599,485 0 34,600,000 266,999,485 2,699,158,133,918
  9 1396/08/18 10,130 10,104 0 0 300,599,485 0 34,600,000 266,999,485 2,697,863,462,778
  10 1396/08/17 10,125 10,100 0 5,000,000 300,599,485 0 34,600,000 266,999,485 2,696,669,230,361
  11 1396/08/16 10,121 10,095 0 0 295,599,485 0 34,600,000 261,999,485 2,644,907,622,653
  12 1396/08/15 10,116 10,091 0 0 295,599,485 0 34,600,000 261,999,485 2,643,770,725,161
  13 1396/08/14 10,113 10,087 0 0 295,599,485 0 34,600,000 261,999,485 2,642,847,410,366
  14 1396/08/13 10,108 10,082 0 0 295,599,485 0 34,600,000 261,999,485 2,641,479,537,789
  15 1396/08/12 10,102 10,076 0 0 295,599,485 0 34,600,000 261,999,485 2,640,031,140,072
  16 1396/08/11 10,096 10,071 0 0 295,599,485 0 34,600,000 261,999,485 2,638,554,106,826
  17 1396/08/10 10,091 10,066 0 0 295,599,485 0 34,600,000 261,999,485 2,637,162,624,962
  18 1396/08/09 10,083 10,057 0 0 295,599,485 0 34,600,000 261,999,485 2,635,012,241,501
  19 1396/08/08 10,078 10,053 0 0 295,599,485 0 34,600,000 261,999,485 2,633,751,108,746
  20 1396/08/07 10,070 10,045 0 0 295,599,485 0 34,600,000 261,999,485 2,631,794,657,670
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق