صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۵۹,۹۹۹,۴۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴۰,۰۰۰,۵۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۶,۵۸۵,۸۵۱,۲۸۵,۴۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۵۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۵۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۷۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۲:۵۸:۴۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۰,۵۸۲ ۱۰,۵۷۴ ۲۳۷ ۰ ۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۴۵۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۶,۵۸۵,۸۵۱,۲۸۵,۴۹۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۰,۵۵۸ ۱۰,۵۵۰ ۲۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۴۷۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۶,۷۱۵,۵۴۴,۰۱۶,۰۸۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۰,۵۴۳ ۱۰,۵۳۶ ۲۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۴۷۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۶,۶۶۵,۸۱۵,۲۱۸,۱۳۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۰,۵۳۸ ۱۰,۵۳۱ ۲۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۴۷۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۶,۶۴۸,۴۶۵,۶۱۶,۲۳۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۰,۵۳۴ ۱۰,۵۲۷ ۲۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۴۷۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۶,۶۳۳,۲۹۰,۹۲۶,۷۹۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۰,۵۲۳ ۱۰,۵۱۶ ۲۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۴۷۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۶,۵۹۴,۴۳۰,۲۳۹,۲۰۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰,۵۳۷ ۱۰,۵۳۰ ۲۰۲ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۴۷۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۶,۶۴۳,۴۲۱,۰۷۸,۹۸۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۰,۵۲۰ ۱۰,۵۱۲ ۲۳۸ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۴۳۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۶,۱۶۱,۰۶۸,۰۴۵,۷۴۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۰,۵۳۷ ۱۰,۵۲۹ ۲۴۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۴۰۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۵,۹۰۳,۰۰۲,۱۲۶,۴۷۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱۰,۵۲۴ ۱۰,۵۱۵ ۲۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۳۵۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۵,۳۳۰,۳۴۶,۶۱۴,۶۷۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱۰,۵۲۰ ۱۰,۵۱۱ ۲۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۳۵۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۵,۳۱۶,۰۲۸,۲۳۰,۰۸۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۰,۵۱۶ ۱۰,۵۰۶ ۲۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۳۵۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۵,۳۰۱,۷۳۴,۰۳۲,۳۴۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۰,۷۰۴ ۱۰,۶۹۵ ۲۴۴ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۳۵۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۵,۹۳۵,۴۷۶,۹۱۹,۴۲۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۰,۵۰۹ ۱۰,۵۰۰ ۲۴۴ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۳۵۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۵,۲۸۰,۲۷۷,۰۱۹,۸۴۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱۰,۷۱۶ ۱۰,۷۰۶ ۲۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۳۴۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۵,۸۶۵,۹۰۹,۵۳۱,۳۰۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۰,۶۹۳ ۱۰,۶۸۱ ۲۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۳۴۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۵,۷۸۰,۲۸۷,۷۴۶,۰۷۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۰,۶۳۵ ۱۰,۶۲۳ ۲۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۳۴۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۵,۵۸۸,۱۳۱,۸۷۲,۲۷۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۱۰,۶۴۴ ۱۰,۶۳۳ ۲۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۳۴۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۵,۶۱۹,۶۳۲,۸۲۹,۸۰۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۱۰,۶۴۰ ۱۰,۶۲۹ ۲۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۳۴۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۵,۶۰۵,۸۴۶,۸۹۶,۴۹۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۰,۶۳۶ ۱۰,۶۲۵ ۲۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۳۴۹,۹۹۹,۴۸۵ ۳۵,۵۹۲,۰۷۰,۲۴۳,۲۱۹