اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 502,299,485
تعداد واحدهای باقی مانده: 497,700,515
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,083,219,465,594
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,131
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,120
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,112
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : قاسم آلودری ,عزت اله صیادنیا طیبی ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : --
ضامن نقد شوندگی اول : --
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/04
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/25 10,131 10,120 8- 5,000,000 545,899,485 0 44,600,000 502,299,485 5,083,219,465,594
  2 1397/09/24 10,124 10,112 8- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,028,782,116,697
  3 1397/09/23 10,118 10,106 8- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,025,581,119,875
  4 1397/09/22 10,113 10,101 7- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,023,393,485,040
  5 1397/09/21 10,109 10,097 6- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,021,449,860,621
  6 1397/09/20 10,105 10,093 7- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,019,192,693,489
  7 1397/09/19 10,101 10,089 7- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,017,194,051,665
  8 1397/09/18 10,096 10,084 6- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,014,750,686,603
  9 1397/09/17 10,088 10,076 6- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,011,002,262,967
  10 1397/09/16 10,084 10,072 5- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,009,020,175,377
  11 1397/09/15 10,080 10,068 6- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,006,711,946,738
  12 1397/09/14 10,074 10,062 5- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,003,983,323,447
  13 1397/09/13 10,068 10,056 4- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,001,074,029,757
  14 1397/09/12 10,063 10,051 5- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 4,998,276,501,959
  15 1397/09/11 10,059 10,047 4- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 4,996,409,680,546
  16 1397/09/10 10,054 10,042 4- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 4,993,766,121,883
  17 1397/09/09 10,050 10,038 3- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 4,992,037,542,874
  18 1397/09/08 10,046 10,034 4- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 4,989,886,063,189
  19 1397/09/07 10,041 10,029 3- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 4,987,463,969,510
  20 1397/09/06 10,038 10,026 3- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 4,986,015,862,925