صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۶۰,۲۹۹,۴۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳۹,۷۰۰,۵۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۸,۸۰۵,۹۳۱,۰۶۳,۹۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۳۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۱۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۵:۱۴:۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۱۰,۳۲۵ ۱۰,۳۲۰ ۱۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۶۰,۲۹۹,۴۸۵ ۳۸,۸۰۵,۹۳۱,۰۶۳,۹۴۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۰,۳۲۱ ۱۰,۳۱۵ ۱۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۶۰,۲۹۹,۴۸۵ ۳۸,۷۸۷,۸۲۰,۳۷۰,۶۶۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۰,۳۱۶ ۱۰,۳۱۱ ۱۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۶۰,۲۹۹,۴۸۵ ۳۸,۷۷۱,۶۳۵,۶۷۷,۴۸۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۰,۳۱۵ ۱۰,۳۰۹ ۱۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۶۰,۲۹۹,۴۸۵ ۳۸,۷۶۴,۸۳۵,۱۴۴,۹۸۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۰,۵۰۶ ۱۰,۵۰۱ ۱۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۶۰,۲۹۹,۴۸۵ ۳۹,۴۸۶,۲۰۲,۹۲۴,۳۹۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۰,۳۱۱ ۱۰,۳۰۶ ۱۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۶۰,۲۹۹,۴۸۵ ۳۸,۷۵۲,۹۴۴,۵۲۴,۸۱۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۰,۴۹۹ ۱۰,۴۹۴ ۱۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۶۰,۲۹۹,۴۸۵ ۳۹,۴۶۰,۱۴۴,۰۲۷,۴۷۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۰,۵۰۸ ۱۰,۵۰۳ ۱۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۶۰,۲۹۹,۴۸۵ ۳۹,۴۹۳,۷۶۴,۹۸۵,۱۴۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱۰,۵۰۱ ۱۰,۴۹۵ ۱۹۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۶۰,۲۹۹,۴۸۵ ۳۹,۴۶۴,۲۴۰,۱۸۴,۶۸۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۰,۴۹۸ ۱۰,۴۹۱ ۱۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۶۰,۲۹۹,۴۸۵ ۳۹,۴۴۹,۵۰۷,۴۰۰,۹۱۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۰,۴۹۳ ۱۰,۴۸۷ ۱۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۶۰,۲۹۹,۴۸۵ ۳۹,۴۳۴,۹۲۳,۰۶۵,۴۴۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۰,۴۸۱ ۱۰,۴۷۶ ۱۹۰ ۰ ۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۷۶۰,۲۹۹,۴۸۵ ۳۹,۳۹۱,۴۴۱,۴۴۲,۹۷۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۰,۴۵۷ ۱۰,۴۵۲ ۱۹۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۹۰,۲۹۹,۴۸۵ ۳۹,۶۱۷,۸۷۵,۷۳۸,۷۹۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۰,۴۱۳ ۱۰,۴۰۸ ۲۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۹۰,۲۹۹,۴۸۵ ۳۹,۴۵۰,۸۳۳,۹۷۲,۲۵۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۰,۴۰۴ ۱۰,۳۹۹ ۲۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۹۰,۲۹۹,۴۸۵ ۳۹,۴۱۵,۰۱۱,۸۳۶,۸۴۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱۰,۴۱۰ ۱۰,۴۰۵ ۲۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۹۰,۲۹۹,۴۸۵ ۳۹,۴۳۷,۷۲۱,۸۹۴,۵۴۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱۰,۴۰۵ ۱۰,۴۰۰ ۲۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۹۰,۲۹۹,۴۸۵ ۳۹,۴۱۹,۶۳۲,۵۸۶,۸۵۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۰,۴۰۱ ۱۰,۳۹۶ ۲۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۹۰,۲۹۹,۴۸۵ ۳۹,۴۰۳,۲۶۶,۰۲۷,۵۱۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۰,۳۹۴ ۱۰,۳۸۹ ۲۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۹۰,۲۹۹,۴۸۵ ۳۹,۳۷۹,۲۱۵,۰۵۹,۵۶۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۰,۴۰۱ ۱۰,۳۹۶ ۲۰۹ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۷۹۰,۲۹۹,۴۸۵ ۳۹,۴۰۳,۶۰۴,۱۵۹,۸۳۵