صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۷۵۵,۲۹۹,۴۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۲۴۴,۷۰۰,۵۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۷,۶۸۵,۶۶۱,۲۹۶,۷۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴:۵۸:۴۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۰,۰۳۴ ۱۰,۰۲۳ ۹,۹۴۲ -۸۱ ۰ ۱۴,۳۹۸,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۷۵۵,۲۹۹,۴۸۵ ۵۷,۶۸۵,۶۶۱,۲۹۶,۷۲۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۰,۰۲۷ ۱۰,۰۱۷ ۹,۹۳۵ -۸۲ ۰ ۱۴,۳۹۸,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۷۵۵,۲۹۹,۴۸۵ ۵۷,۶۴۸,۶۹۰,۰۹۳,۴۱۰
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۰,۰۳۱ ۱۰,۰۲۰ ۹,۹۳۴ -۸۶ ۰ ۱۴,۳۹۸,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۷۵۵,۲۹۹,۴۸۵ ۵۷,۶۶۶,۹۵۰,۹۴۱,۳۴۱
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۰,۰۲۱ ۱۰,۰۱۰ ۹,۹۲۶ -۸۴ ۰ ۱۴,۳۹۸,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۷۵۵,۲۹۹,۴۸۵ ۵۷,۶۰۸,۹۵۴,۳۵۸,۲۴۴
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱۰,۰۲۴ ۱۰,۰۱۲ ۹,۹۵۵ -۵۷ ۰ ۱۴,۳۹۸,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۷۵۵,۲۹۹,۴۸۵ ۵۷,۶۲۴,۸۷۵,۴۳۸,۵۲۸
  ۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱۰,۰۱۹ ۱۰,۰۰۸ ۹,۹۵۱ -۵۷ ۰ ۱۴,۳۹۸,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۷۵۵,۲۹۹,۴۸۵ ۵۷,۶۰۰,۵۱۰,۷۲۰,۲۰۱
  ۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۰,۰۱۵ ۱۰,۰۰۴ ۹,۹۴۷ -۵۷ ۰ ۱۴,۳۹۸,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۷۵۵,۲۹۹,۴۸۵ ۵۷,۵۷۶,۱۹۵,۵۷۵,۱۹۸
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۰,۱۸۱ ۱۰,۱۷۰ ۱۰,۱۲۴ -۴۶ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۳۹۸,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۷۵۵,۲۹۹,۴۸۵ ۵۸,۵۲۸,۷۸۰,۷۷۷,۰۵۷
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۰,۰۱۱ ۱۰,۰۰۰ ۹,۹۵۴ -۴۶ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۳۹۸,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۷۵۵,۲۹۹,۴۸۵ ۵۷,۵۵۰,۳۷۹,۸۶۴,۶۰۷
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۰,۱۵۸ ۱۰,۱۴۶ ۱۰,۰۹۷ -۴۹ ۰ ۱۴,۳۰۹,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۶۶۶,۲۹۹,۴۸۵ ۵۷,۴۹۲,۶۸۸,۵۸۹,۱۲۸
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۰,۱۳۱ ۱۰,۱۱۹ ۱۰,۰۷۶ -۴۳ ۰ ۱۴,۳۰۹,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۶۶۶,۲۹۹,۴۸۵ ۵۷,۳۳۷,۷۷۸,۴۰۰,۹۶۲
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۰,۱۲۹ ۱۰,۱۱۸ ۱۰,۰۷۳ -۴۵ ۰ ۱۴,۳۰۹,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۶۶۶,۲۹۹,۴۸۵ ۵۷,۳۳۰,۱۰۷,۶۵۲,۶۷۷
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱۰,۱۲۸ ۱۰,۱۱۶ ۱۰,۰۷۲ -۴۴ ۰ ۱۴,۳۰۹,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۶۶۶,۲۹۹,۴۸۵ ۵۷,۳۲۰,۷۵۱,۳۶۰,۹۹۷
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۰,۱۲۳ ۱۰,۱۱۲ ۱۰,۰۶۸ -۴۴ ۰ ۱۴,۳۰۹,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۶۶۶,۲۹۹,۴۸۵ ۵۷,۲۹۶,۱۷۴,۵۰۳,۶۰۸
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۰,۱۱۹ ۱۰,۱۰۷ ۱۰,۰۶۴ -۴۳ ۰ ۱۴,۳۰۹,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۶۶۶,۲۹۹,۴۸۵ ۵۷,۲۷۱,۷۲۲,۳۰۲,۵۲۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۰,۱۱۴ ۱۰,۱۰۳ ۱۰,۰۶۰ -۴۳ ۰ ۱۴,۳۰۹,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۶۶۶,۲۹۹,۴۸۵ ۵۷,۲۴۴,۱۸۶,۰۲۴,۵۱۹
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۰,۱۱۰ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۰۵۹ -۴۰ ۰ ۱۴,۳۰۹,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۶۶۶,۲۹۹,۴۸۵ ۵۷,۲۲۲,۲۷۰,۴۶۴,۶۴۴
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۰,۰۹۱ ۱۰,۰۸۰ ۱۰,۰۳۹ -۴۱ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۳۰۹,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۶۶۶,۲۹۹,۴۸۵ ۵۷,۱۱۴,۴۲۸,۳۲۸,۱۳۷
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۰,۰۷۹ ۱۰,۰۶۷ ۱۰,۰۲۷ -۴۰ ۰ ۱۴,۲۹۹,۸۹۹,۴۸۵ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۶۵۶,۲۹۹,۴۸۵ ۵۶,۹۴۱,۱۴۳,۱۹۵,۶۷۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۱۰,۰۷۵ ۱۰,۰۶۳ ۱۰,۰۲۴ -۳۹ ۰ ۱۴,۲۹۹,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۸,۵۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۷۵۱,۲۹۹,۴۸۵ ۵۷,۸۷۵,۴۱۷,۴۲۵,۹۸۵
  مشاهده همه