اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 350,099,485
تعداد واحدهای باقی مانده: 149,900,515
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,504,405,536,137
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,035
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,010
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,010
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه گذاری : قاسم آلودری ,عزت اله صیادنیا طیبی ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : --
ضامن نقد شوندگی اول : --
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/04
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 10,035 10,010 0 0 393,699,485 0 44,600,000 350,099,485 3,504,405,536,137
  2 1396/12/26 10,031 10,005 0 0 393,699,485 0 44,600,000 350,099,485 3,502,773,393,587
  3 1396/12/25 10,170 10,144 0 0 393,699,485 0 44,600,000 350,099,485 3,551,577,750,279
  4 1396/12/25 10,026 10,000 0 0 393,699,485 0 44,600,000 350,099,485 3,501,163,424,439
  5 1396/12/24 10,145 10,119 0 0 393,699,485 0 44,600,000 350,099,485 3,542,822,144,179
  6 1396/12/23 10,139 10,114 0 0 393,699,485 0 44,600,000 350,099,485 3,540,757,644,409
  7 1396/12/22 10,134 10,109 0 0 393,699,485 0 44,600,000 350,099,485 3,539,186,674,628
  8 1396/12/21 10,128 10,105 0 0 393,699,485 0 44,600,000 350,099,485 3,537,588,942,608
  9 1396/12/20 10,124 10,100 0 0 393,699,485 0 44,600,000 350,099,485 3,536,021,516,930
  10 1396/12/19 10,118 10,095 0 0 393,699,485 0 44,600,000 350,099,485 3,534,134,138,087
  11 1396/12/18 10,113 10,089 0 0 393,699,485 0 44,600,000 350,099,485 3,532,151,722,945
  12 1396/12/17 10,108 10,084 0 0 393,699,485 0 44,600,000 350,099,485 3,530,455,186,854
  13 1396/12/16 10,103 10,079 0 0 393,699,485 0 44,600,000 350,099,485 3,528,785,069,885
  14 1396/12/15 10,098 10,075 0 0 393,699,485 0 44,600,000 350,099,485 3,527,170,375,458
  15 1396/12/14 10,090 10,066 0 0 393,699,485 10,000,000 44,600,000 350,099,485 3,524,226,142,323
  16 1396/12/13 10,085 10,062 0 0 393,699,485 0 34,600,000 360,099,485 3,623,153,406,864
  17 1396/12/12 10,080 10,057 0 0 393,699,485 0 34,600,000 360,099,485 3,621,521,521,081
  18 1396/12/11 10,075 10,052 0 0 393,699,485 0 34,600,000 360,099,485 3,619,765,970,784
  19 1396/12/10 10,070 10,047 0 0 393,699,485 0 34,600,000 360,099,485 3,618,055,275,551
  20 1396/12/09 10,065 10,043 0 0 393,699,485 0 34,600,000 360,099,485 3,616,307,628,603
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi