صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۱۶,۹۹۹,۴۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۸۸۳,۰۰۰,۵۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱,۹۲۶,۴۹۴,۳۰۵,۴۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۲:۴۹:۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۰,۱۸۹ ۱۰,۱۸۴ ۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۱۱۶,۹۹۹,۴۸۵ ۴۱,۹۲۶,۴۹۴,۳۰۵,۴۹۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۰,۱۸۴ ۱۰,۱۷۹ ۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۱۱۶,۹۹۹,۴۸۵ ۴۱,۹۰۶,۲۸۱,۴۴۰,۸۲۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۰,۱۷۹ ۱۰,۱۷۴ ۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۱۱۶,۹۹۹,۴۸۵ ۴۱,۸۸۵,۲۳۵,۵۷۷,۹۳۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۰,۱۶۹ ۱۰,۱۶۴ ۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۱۱۶,۹۹۹,۴۸۵ ۴۱,۸۴۵,۰۶۴,۳۸۳,۴۴۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۰,۱۶۶ ۱۰,۱۶۲ ۸۵ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴,۱۱۶,۹۹۹,۴۸۵ ۴۱,۸۳۶,۰۷۹,۴۲۵,۳۳۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۰,۱۶۱ ۱۰,۱۵۷ ۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۱۶۶,۹۹۹,۴۸۵ ۴۲,۳۲۲,۷۴۰,۶۱۳,۲۴۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۰,۱۵۷ ۱۰,۱۵۳ ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۱۶۶,۹۹۹,۴۸۵ ۴۲,۳۰۸,۰۵۹,۴۲۱,۱۶۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۰,۳۳۹ ۱۰,۳۳۵ ۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۱۶۶,۹۹۹,۴۸۵ ۴۳,۰۶۶,۹۰۷,۷۱۴,۰۹۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۰,۱۵۰ ۱۰,۱۴۶ ۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۱۶۶,۹۹۹,۴۸۵ ۴۲,۲۷۹,۳۴۴,۸۱۱,۴۳۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۰,۳۳۳ ۱۰,۳۲۹ ۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۱۶۶,۹۹۹,۴۸۵ ۴۳,۰۴۱,۷۴۹,۸۲۵,۱۹۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۰,۳۲۷ ۱۰,۳۲۳ ۶۶ ۰ ۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴,۱۶۶,۹۹۹,۴۸۵ ۴۳,۰۱۶,۵۹۰,۷۳۴,۹۱۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۰,۲۸۹ ۱۰,۲۸۵ ۹۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۱۸۶,۹۹۹,۴۸۵ ۴۳,۰۶۳,۷۵۸,۱۱۴,۶۳۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۰,۲۸۵ ۱۰,۲۸۰ ۱۰۲ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۱۸۶,۹۹۹,۴۸۵ ۴۳,۰۴۲,۳۷۴,۰۳۱,۶۵۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۰,۲۷۳ ۱۰,۲۶۹ ۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۱۷۶,۹۹۹,۴۸۵ ۴۲,۸۹۱,۷۲۸,۹۳۶,۳۱۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۰,۲۷۴ ۱۰,۲۶۹ ۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۱۷۶,۹۹۹,۴۸۵ ۴۲,۸۹۳,۹۵۹,۸۶۳,۸۸۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱۰,۲۶۱ ۱۰,۲۵۶ ۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۱۷۶,۹۹۹,۴۸۵ ۴۲,۸۴۰,۵۱۶,۲۸۴,۵۳۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۰,۲۵۷ ۱۰,۲۵۲ ۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۱۷۶,۹۹۹,۴۸۵ ۴۲,۸۲۲,۱۵۰,۴۸۵,۰۶۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۰,۲۵۲ ۱۰,۲۴۷ ۹۸ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۱۷۶,۹۹۹,۴۸۵ ۴۲,۸۰۳,۳۴۳,۶۶۳,۲۸۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱۰,۲۴۴ ۱۰,۲۳۹ ۹۶ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۱۳۶,۹۹۹,۴۸۵ ۴۲,۳۵۸,۶۹۷,۴۷۹,۰۷۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۰,۲۴۲ ۱۰,۲۳۷ ۱۰۱ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۱۰۶,۹۹۹,۴۸۵ ۴۲,۰۴۳,۲۲۳,۳۸۸,۵۲۸