صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ صورتجلسه مجمع ۵ مرداد- اساسنامه ای تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ تایید سازمان بابت مجمع ۵ مرداد ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ مجمع ۱۰-۰۹-۹۷ مربوط به اطلاع رسانی در اساسنامه تغییرات اساس نامه