صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ تایید سازمان بابت مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ صورتجلسه تغییرات اساس‌نامه ای مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ صورتجلسه مجمع ۵ مرداد- اساسنامه ای تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ تایید سازمان بابت مجمع ۵ مرداد ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ مجمع ۱۰-۰۹-۹۷ مربوط به اطلاع رسانی در اساسنامه تغییرات اساسنامه