صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تأمین سرمایه امین کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
بازارگردان: تأمین سرمایه امین 2,002,025,843,503
متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: قاسم آلودری ,عزت اله صیادنیا طیبی ,فریبا پویان فر 196,999,485
حسابرس: موسسه حسابرسی رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,000,515 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,192
تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/04 قابل معامله با تقسیم سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,156
تاریخ محاسبه NAV: 1396/06/28 زمان انتشار قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,163
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود