تعیین قیمت خرید و فروش

برای خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها می‌توان به یكی از کارگزاری های دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه كرده، فرم های مربوطه را تكمیل نمود. بدین‌ترتیب مالكیت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در دو زمان ممكن است صورت گیرد. اول دوره پذیره‌نویسی اولیه و قبل از شروع فعالیت صندوق كه هر واحد سرمایه‌گذاری به ارزش پایه 10،000 ریال فروخته خواهد شد. دوم، پس از موفقیت در جذب حداقل سرمایه در مرحله پذیره‌نویسی و آغاز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری است. از آن پس سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به یکی از کارگزاری های دارای مجوز، واحدهای صندوق را مانند سایر اوراق بهادار با توجه به NAV اعلامی و بحث عرضه و تقاضا در بازار خرید و فروش نمایند.

 

 

×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود