پرسشهای متداول

كارمزد اركان و هزینه‌های صندوق  چیست؟

الف- كارمزد اركان

مهم‌ترین هزینه مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری كارمزدی است كه اركان اجرایی و نظارتی صندوق(مدیر، متولی و ضامن) به علت خدمات ارائه شده و ریسك متحمل شده بابت ضمانت نقدشوندگی دریافت می‌نمایند.

ب- هزینه‌های دوره‌ای

1.      هزینه حسابرس

2.      هزینه تأسیس و تسویه

3.       هزینه مجامع و عضویت در كانون‌ها

4.       سایر هزینه‌ها

ج- هزینه‌های خرید و فروش

  هزینۀ معاملات در پذیره نویسی اولیه کلیه انواع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران توسط سرمایه گذار:

 

ردیف شرح نرخ کارمزد خرید نرخ کارمزد خریدحداکثر مبلغ کارمزد(میلیون ریال) توضیح
1 سقف کارمزد شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران(سهامی عام) 0/0007 360 -----
2 سقف کارمزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سهامی عام) 0/0001 200 -----
3 سقف کارمزد کارگزاران عضو 0/001 180 -----
جمع 0/0018 ----- -----

کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری شاخص 30 شرکت بزرگ قابل معامله به شرح پیوست ارائه می-گردد.
شرح کارمزد خرید فروش جمع حداکثر مبلغ کارمزد خرید(میلیون ریال) حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال) جمع/سقف کارمزدها(میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران 0/004 0/004 0/008 200 200 400
کارمزد بورس اوراق بهادار تهران 0/00032 0/00048 0/0008 160 240 400
کارمزد شرکت سپرده گذاری 0/00012 0/00018 0/0003 160 240 400
کارمزد شرکت مدیریت فناوری 0/0001 0/00015 0/00025 80 120 200
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود