صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 16 دی 1398
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 16 دی 1398
متن خبر

با سلام
بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز و ارکان صندوق و نماینده محترم سازمان بورس دعوت بعمل می آید در مجمع مورخ 16 دی 1398 که در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار می‌شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

 

-       -   افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم‌افزار و تارنمای صندوق.

-       -   تصویب بخشنامه شماره 12010065 مورخ 1398/10/02 سازمان بورس و اوراق بهادار.

پیوست