صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع صندوق امین یکم فردا در تاریخ 16 دی 1398
منبع -
مقدمه مجمع صندوق امین یکم فردا در تاریخ 16 دی 1398 در ساعت 9 صبح در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار شد.
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه­گذاری امین یکم فردا با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/10/16 در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی­عصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 51 تشکیل گردید.

 

دستور جلسه :

 

-     تصویب بخشنامه شماره 12010065 مورخ 1398/10/02 سازمان بورس و اوراق بهادار.

پیوست