صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود شهریور ماه صندوق امین یکم فردا امروز واریز خواهد شد.
منبع -
مقدمه سود شهریور ماه صندوق امین یکم فردا امروز واریز خواهد شد.
متن خبر

با سلام

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین یکم فردا میرساند، سود شهریور ماه صندوق امین یکم فردا با ضریب 195 ریال برای 31 روز به حساب سرمایه گذاران محترم امروز واریز خواهد شد

با توجه به مجمع 3 خرداد 1399 و تایید سازمان و بند 3 امیدنامه، در صورتیکه ارزش خالص روز واحد های سرمایه گذاری بیش از قیمت مبنای واحد های سرمایه گذاری باشد، تفاوت بین خالص ارزش روز واحد های سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آن محاسبه شده و متناسب با تعداد واحد های سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحد های سرمایه گذاری محسوب میشوند، حداکثر تامیزان 23 درصد سالیانه، واریز میشود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن(درصورت تحقق سود تا 23 درصد سالیانه)، یا معادل قیمت مبنای آن بعلاوه مقدار سود تقسیم نشده (درصورت تحقق سود بیش از 23 درصد سالانه)، میگردد.

صندوق امین یکم فردا

 

پیوست