صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 13 مهر 1399
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 13 مهر 1399
متن خبر

با سلام
بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز و ارکان صندوق و نماینده محترم سازمان بورس دعوت بعمل می آید در مجمع مورخ 13 مهر 1399 که در ساعت 9 صبح در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار می‌شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- افزایش سقف واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق از "4،000،000،000" واحد به "10،000،000،000" واحد.

پیوست