صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع صندوق امین یکم فردا در تاریخ 13 مهر 1399
منبع -
مقدمه برگزاری مجمع صندوق امین یکم فردا در تاریخ 13 مهر 1399
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت 9 روز یکشنبه  مورخ 1399/07/13در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 51 تشکیل گردید.

دستور جلسه:

- افزایش سقف واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق از "4،000،000،000" واحد به "10،000،000،000" واحد.

پیوست