صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود فروردین ماه صندوق امین یکم فردا واریز گردید
منبع -
مقدمه سود فروردین ماه صندوق امین یکم فردا واریز گردید
متن خبر

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین یکم فردا می رساند سود فروردین ماه صندوق به ضریب 192ریال برای 35 روز منتهی به 1401/01/31 معادل 20 درصد سالیانه از مجرای سپرده گذاری به حساب سرمایه گذاران محترم این صندوق در روز یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 واریز گردید.

پیوست