صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ 4 اردیبهشت 1401 برگزار گردید.
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ 4 اردیبهشت 1401 برگزار گردید.
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای ممتاز در ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1401/02/04در محل اقامت صندوق به آدرس تهران خیابان ولیعصر خیابان قبادیان غربی پلاک 51 شرکت تامین سرمایه امین برگزار گردیدو دستور جلسه آن به تصویب رسید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صورتجلسه بارگذاری شده مراجعه نمایید.

پیوست
مشاهده پیوست