1396/06/21 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا تاریخ 1396/06/26

بدینوسیله از دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع صندوق که در روز یکشنبه مورخ 1396/06/26  ساعت15 در محل تامین سرمایه امین به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان پلاک 51 برگزار مشود حضور به هم رسانند. دستور جلسه: -...

1396/06/05 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396/06/04 صندوق امین یکم فردا

اسامی حاضرین در جلسه مجمع به تاریخ 1396/06/04 شرح زیر می باشد: 1- رئیس مجمع: عزت اله صیاد نیا طیبی 2- ناظرین مجمع: آقایان حسین پارسا سرشت و آریا ملکی خرم 3-دبیر مجمع: محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

1396/06/01 واریز سود مرداد ماه صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا با نرخ 22 درصد سالانه

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین یکم فردا در دوره ماهانه منتهی به مرداد ماه 1396 بازدهی ای معادل 22 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد187 ریال سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت می گردد.

1396/05/23 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا تاریخ 1396/06/04

بدینوسیله از دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع صندوق که در روز شنبه مورخ 04/06/1396 ساعت 15:00 در محل تأمین سرمایه امین به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان پلاک 51 برگزار می شود، حضور به هم رسانند. دستور جلسه: - تص...

1396/05/03 سود دوره ماهانه منتهی به 31 تیر ماه 1396 پرداخت شد

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین یکم فردا در دوره ماهانه منتهی به تیر ماه 1396 بازدهی ای معادل 22.14درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد 188ریال سود به حساب سرمایه گذاران واریز شد.

1396/04/10 بازدهی صندوق برای دوره خرداد ماه برابر 22 درصد سالیانه محقق شد

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین یکم فردا در دوره ماهانه منتهی به خرداد 1396 بازدهی ای معادل 22 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد 187 ریال سود به حساب سرمایه گذاران واریز شد.

1396/03/20 صورتجلسه مجمع مورخ 3 خرداد 1396

صورتجلسه مجمع مورخ 3 خرداد 1396 به شرح پیوست می باشد.

1396/03/01 بازدهی صندوق برای دوره اردیبهشت ماه برابر 22 درصد سالیانه محقق شد

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین یکم فردا در دوره ماهانه منتهی به اردیبهشت 1396 بازدهی ای معادل 22 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد 187 ریال سود به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.

1396/02/25 دعوت به مجمع صندوق

بدین­وسیله از دارندگان واحدهای سرمایه­ گذاری ممتاز صندوق امین یکم فردا دعوت به عمل می­آید در جلسه مجمع صندوق که در روز چهارشنبه مورخ 03/03/1396 ساعت 15:00 در محل تأمین سرمایه امین به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان پلاک 51 برگزار می­شود، حضور به هم رسانند.

1396/02/17 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین یکم فردا می رساند سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 100 میلیون واحد به 200 میلیون واحد افزایش یافت.

1396/02/09 صورتجلسه مجمع مورخ 23 فروردین 96 و مجوز سازمان برای اعمال مصوبات مجمع

صورتجلسه مجمع مورخ 23 فروردین 96 و مجوز سازمان برای اعمال مصوبات مجمع به شرح پیوست می باشد.

1396/02/02 بازدهی صندوق برای دوره فروردین ماه برابر 22 درصد سالیانه محقق شد

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین یکم فردا در دوره ماهانه منتهی به فروردین 1396 بازدهی ای معادل 22 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد 187 ریال سود به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.

1396/01/05 بازدهی صندوق برای دوره اسفند ماه برابر 22.5 درصد سالیانه محقق شد

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین یکم فردا در دوره ماهانه منتهی به اسفند 1395 بازدهی ای معادل 22.5 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد 185 ریال سود به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.سود صندوق از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه به حساب سرمایه...

1395/12/03 سود صندوق باری دوره بهمن ماه برابر 22.5 درصد سالیانه محقق شد.

سود صندوق از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه به حساب سرمایه گذاران محترم واریز خواهد شد. لازم به ذکر است برای دریافت سود از تکمیل اطلاعات حساب بانکی خود نزد شرکت کارگزار اطمینان حاصل فرمایید.

1395/11/02 بازدهی صندوق برای دوره دی ماه برابر 23 درصد سالیانه محقق شد...

سود صندوق از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه به حساب سرمایه گذاران محترم واریز خواهد شد. لازم به ذکر است برای دریافت سود از تکمیل اطلاعات حساب بانکی خود نزد شرکت کارگزار اطمینان حاصل فرمایید.

×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود