اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396/06/04 صندوق امین یکم فردا اسامی حاضرین در جلسه مجمع به تاریخ 1396/06/04 شرح زیر می باشد: 1- رئیس مجمع: عزت اله صیاد نیا طیبی 2- ناظرین مجمع: آقایان حسین پارسا سرشت و آریا ملکی خرم 3-دبیر مجمع: محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

1396/06/05
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود