صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۳,۰۹۴,۱۹۵ ۷.۱ % ۱۵,۲۹۳,۳۴۳ ۳۵.۰۹ % ۵۰۴,۴۲۶ ۱.۱۶ % ۲۴,۴۷۲,۱۸۰ ۵۶.۱۵ % ۲۱۸,۶۴۴ ۰.۵ % ۲,۳۵۶,۷۵۴ ۵.۴۱ %
۴۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۳,۰۵۶,۱۱۵ ۷.۷ % ۱۰,۱۰۲,۱۵۷ ۲۵.۴۶ % ۵۰۴,۱۸۰ ۱.۲۷ % ۲۵,۷۹۸,۴۱۱ ۶۵.۰۲ % ۲۱۳,۷۸۰ ۰.۵۴ % ۲,۳۰۷,۸۰۲ ۵.۸۲ %
۴۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۳,۰۲۵,۶۹۰ ۷.۶۶ % ۹,۹۷۶,۹۰۷ ۲۵.۲۵ % ۵۰۳,۹۳۴ ۱.۲۸ % ۲۵,۷۹۷,۱۵۱ ۶۵.۳ % ۲۰۳,۳۵۸ ۰.۵۱ % ۲,۲۸۸,۴۵۲ ۵.۷۹ %
۴۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۳,۰۰۴,۷۹۲ ۷.۶ % ۹,۹۷۳,۲۳۲ ۲۵.۲۲ % ۵۰۳,۶۸۸ ۱.۲۷ % ۲۵,۸۶۸,۹۷۹ ۶۵.۴۳ % ۱۸۸,۴۱۰ ۰.۴۸ % ۲,۲۶۴,۴۹۶ ۵.۷۳ %
۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۳,۰۴۵,۴۲۸ ۷.۷۱ % ۹,۸۹۵,۰۸۳ ۲۵.۰۶ % ۵۰۳,۴۴۲ ۱.۲۷ % ۲۵,۸۶۸,۹۸۸ ۶۵.۵ % ۱۷۹,۹۳۰ ۰.۴۶ % ۲,۳۰۰,۴۴۱ ۵.۸۲ %
۴۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۳,۰۴۵,۴۲۸ ۷.۷۱ % ۹,۸۸۹,۹۴۶ ۲۵.۰۵ % ۵۰۳,۱۹۶ ۱.۲۷ % ۲۵,۸۴۳,۵۰۹ ۶۵.۴۷ % ۱۹۲,۱۲۵ ۰.۴۹ % ۲,۳۰۰,۴۴۱ ۵.۸۳ %
۴۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۳,۰۴۵,۴۲۸ ۷.۷۲ % ۹,۸۸۴,۸۱۶ ۲۵.۰۵ % ۵۰۲,۹۵۰ ۱.۲۷ % ۲۵,۸۴۳,۵۰۹ ۶۵.۵ % ۱۸۰,۵۵۸ ۰.۴۶ % ۲,۳۰۰,۴۴۱ ۵.۸۳ %
۴۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۳,۰۴۵,۳۰۴ ۷.۷۲ % ۹,۸۷۷,۶۰۰ ۲۵.۰۵ % ۵۰۲,۷۰۴ ۱.۲۷ % ۲۵,۷۳۳,۱۵۶ ۶۵.۲۶ % ۲۷۳,۸۶۹ ۰.۶۹ % ۲,۳۰۳,۱۰۳ ۵.۸۴ %
۴۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۳,۰۸۹,۰۴۳ ۷.۹۶ % ۹,۸۷۱,۲۲۲ ۲۵.۴۲ % ۵۰۲,۴۵۹ ۱.۲۹ % ۲۴,۹۱۴,۲۱۰ ۶۴.۱۶ % ۴۵۴,۰۰۶ ۱.۱۷ % ۲,۳۳۰,۲۲۰ ۶ %
۵۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۳,۱۱۹,۴۱۴ ۸.۰۳ % ۹,۸۶۴,۹۷۴ ۲۵.۴ % ۵۰۲,۲۱۳ ۱.۲۹ % ۲۴,۹۱۴,۲۱۰ ۶۴.۱۴ % ۴۴۲,۳۱۰ ۱.۱۴ % ۲,۳۴۷,۱۹۹ ۶.۰۴ %