صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۳,۴۱۳,۱۵۱ ۹.۳۲ % ۹,۹۱۳,۷۳۱ ۲۷.۰۷ % ۵۰۷,۱۳۱ ۱.۳۸ % ۲۲,۵۰۱,۶۲۹ ۶۱.۴۴ % ۲۸۶,۷۷۶ ۰.۷۸ % ۲,۶۵۳,۵۷۶ ۷.۲۵ %
۶۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۳,۳۱۲,۲۷۲ ۸.۴۵ % ۹,۹۰۴,۴۷۱ ۲۵.۲۸ % ۵۰۶,۸۸۵ ۱.۲۹ % ۲۵,۱۴۸,۱۲۴ ۶۴.۱۸ % ۳۰۹,۵۴۹ ۰.۷۹ % ۲,۵۷۱,۲۳۲ ۶.۵۶ %
۶۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۳,۲۳۰,۳۸۰ ۸.۷۹ % ۷,۶۴۹,۸۲۷ ۲۰.۸۲ % ۵۰۶,۶۳۹ ۱.۳۸ % ۲۵,۱۲۴,۸۷۵ ۶۸.۳۷ % ۲۳۷,۹۹۳ ۰.۶۵ % ۲,۴۹۸,۹۴۹ ۶.۸ %
۶۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۲,۸۵۱,۴۶۵ ۷.۹۴ % ۷,۲۱۸,۸۱۸ ۲۰.۰۹ % ۵۰۶,۳۹۳ ۱.۴۱ % ۲۵,۱۲۲,۸۰۰ ۶۹.۹۲ % ۲۲۸,۹۸۵ ۰.۶۴ % ۲,۱۳۲,۸۵۸ ۵.۹۴ %
۶۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۲,۹۴۱,۳۹۹ ۸.۱۷ % ۷,۲۱۱,۹۹۳ ۲۰.۰۳ % ۵۰۶,۱۴۷ ۱.۴۱ % ۲۵,۱۲۱,۷۶۱ ۶۹.۷۹ % ۲۱۷,۰۷۳ ۰.۶ % ۲,۱۹۹,۹۱۷ ۶.۱۱ %
۶۶ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۲,۹۷۰,۴۳۶ ۸.۱ % ۷,۲۱۲,۵۰۸ ۱۹.۶۶ % ۵۰۵,۹۰۱ ۱.۳۸ % ۲۵,۷۵۱,۰۷۱ ۷۰.۱۹ % ۲۵۰,۱۴۲ ۰.۶۸ % ۲,۲۲۱,۰۱۱ ۶.۰۵ %
۶۷ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۲,۹۷۰,۴۳۶ ۸.۱ % ۷,۲۰۸,۸۵۴ ۱۹.۶۶ % ۵۰۵,۶۵۵ ۱.۳۸ % ۲۵,۷۴۰,۲۲۶ ۷۰.۱۹ % ۲۴۶,۸۰۲ ۰.۶۷ % ۲,۲۲۱,۰۱۱ ۶.۰۶ %
۶۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۲,۹۷۰,۴۳۶ ۸.۱ % ۷,۲۰۵,۲۰۴ ۱۹.۶۶ % ۵۰۵,۴۰۹ ۱.۳۸ % ۲۵,۷۴۰,۲۲۶ ۷۰.۲۲ % ۲۳۴,۸۳۱ ۰.۶۴ % ۲,۲۲۱,۰۱۱ ۶.۰۶ %
۶۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۳,۰۱۷,۶۱۱ ۸.۲۳ % ۷,۱۹۵,۴۷۷ ۱۹.۶۲ % ۵۰۵,۱۶۳ ۱.۳۸ % ۲۵,۷۴۰,۲۲۶ ۷۰.۱۷ % ۲۲۲,۸۸۲ ۰.۶۱ % ۲,۲۶۴,۱۴۴ ۶.۱۷ %