صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۳,۰۴۱,۱۳۱ ۸.۲۹ % ۷,۱۹۲,۴۱۵ ۱۹.۶ % ۵۰۴,۹۱۸ ۱.۳۸ % ۲۵,۷۴۰,۲۲۶ ۷۰.۱۶ % ۲۱۰,۹۴۶ ۰.۵۷ % ۲,۲۹۹,۲۲۸ ۶.۲۷ %
۷۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۲,۹۸۸,۸۴۰ ۸.۱۳ % ۷,۱۹۰,۷۶۰ ۱۹.۵۶ % ۵۰۴,۶۷۲ ۱.۳۷ % ۲۵,۸۸۸,۶۹۳ ۷۰.۴۱ % ۱۹۷,۸۰۳ ۰.۵۴ % ۲,۲۵۰,۵۹۱ ۶.۱۲ %
۷۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۳,۱۳۳,۸۵۷ ۸.۵۲ % ۷,۰۴۵,۹۵۸ ۱۹.۱۷ % ۵۰۴,۴۲۶ ۱.۳۷ % ۲۵,۶۱۱,۷۹۰ ۶۹.۶۷ % ۴۶۶,۱۰۴ ۱.۲۷ % ۲,۳۶۸,۳۶۱ ۶.۴۴ %
۷۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۳,۱۶۸,۷۴۱ ۸.۶۲ % ۷,۰۴۱,۰۱۸ ۱۹.۱۵ % ۵۰۴,۱۸۰ ۱.۳۷ % ۲۵,۳۶۴,۲۵۸ ۶۸.۹۷ % ۶۹۶,۲۲۳ ۱.۸۹ % ۲,۳۸۵,۲۹۵ ۶.۴۹ %
۷۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۳,۱۶۸,۷۴۱ ۸.۶۲ % ۷,۰۳۷,۴۵۹ ۱۹.۱۴ % ۵۰۳,۹۳۴ ۱.۳۷ % ۲۵,۳۶۴,۲۵۸ ۶۹ % ۶۸۴,۶۵۳ ۱.۸۶ % ۲,۳۸۵,۲۹۵ ۶.۴۹ %
۷۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۳,۱۶۸,۷۴۱ ۸.۶۴ % ۷,۶۷۱,۷۲۱ ۲۰.۹۲ % ۵۰۳,۶۸۸ ۱.۳۷ % ۲۴,۶۶۳,۰۰۲ ۶۷.۲۴ % ۶۷۳,۱۸۵ ۱.۸۴ % ۲,۳۸۵,۲۹۵ ۶.۵ %
۷۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۳,۵۲۳,۵۰۸ ۹.۵۹ % ۷,۶۶۷,۸۹۲ ۲۰.۸۷ % ۵۰۳,۴۴۲ ۱.۳۷ % ۲۴,۴۴۴,۹۳۹ ۶۶.۵۳ % ۶۰۰,۹۱۵ ۱.۶۴ % ۲,۶۵۱,۳۷۳ ۷.۲۲ %
۷۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۳,۸۴۰,۸۰۵ ۱۰.۴۴ % ۷,۶۶۱,۴۲۹ ۲۰.۸۲ % ۵۰۳,۱۹۶ ۱.۳۷ % ۲۴,۳۸۲,۵۵۷ ۶۶.۲۵ % ۴۱۴,۷۲۰ ۱.۱۳ % ۲,۷۱۵,۵۱۸ ۷.۳۸ %
۷۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۴,۱۵۲,۶۴۰ ۱۱.۲۶ % ۷,۶۵۸,۱۲۶ ۲۰.۷۶ % ۵۰۲,۹۵۰ ۱.۳۶ % ۲۴,۳۸۲,۵۵۶ ۶۶.۱۱ % ۱۸۵,۰۹۰ ۰.۵ % ۲,۹۰۸,۸۷۰ ۷.۸۹ %
۸۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۴,۲۱۷,۲۹۵ ۱۱.۴۳ % ۷,۶۵۴,۳۷۳ ۲۰.۷۵ % ۵۰۲,۷۰۴ ۱.۳۶ % ۲۴,۲۲۲,۲۸۱ ۶۵.۶۵ % ۲۹۶,۸۸۸ ۰.۸ % ۲,۹۶۵,۷۰۵ ۸.۰۴ %