صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۸ ۰
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۹ ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۰.۰۸ ۰.۵۷ ۳۳.۸۶ ۶۸۳.۴۳
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۰.۱ (۰.۱) ۴۴.۰۳ (۳۰.۰۱)
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ (۰.۰۷) (۱.۵۸) (۲۲.۵۴) (۹۹.۷)
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰.۰۷ ۰.۱۶ ۲۹.۱ ۷۹.۵۹
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۰.۱۴ (۰.۹۶) ۶۵.۳۴ (۹۷.۰۳)
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۶ ۰
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۷ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۰.۰۲ (۰.۶۹) ۷.۴۶ (۹۱.۹۵)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰.۰۳ ۱.۴ ۱۱.۴ ۱۶,۰۷۴.۹۳
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۶۹ ۲۴.۱۱ ۱,۱۲۱.۰۴
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۰.۰۵ (۰.۳۴) ۱۹.۷۳ (۷۱.۵۸)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰.۰۹ ۰.۸۹ ۳۸.۳۲ ۲,۴۶۰.۹۲
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۲ ۰
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۲ ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۰.۱۵ ۱.۶۲ ۷۱.۸۹ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۰۸ (۰.۰۴) ۳۳.۵۴ (۱۲.۶۱)
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۰.۰۶) (۰.۸۳) (۱۹.۵) (۹۵.۲۹)