صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۸ ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱.۴۵ ۰ ۱۹,۰۴۲.۵ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۱.۵۹) (۱.۵۳) (۹۹.۷۲) (۹۹.۶۴)
۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۲۴ ۰.۷ ۱۴۰.۳۹ ۱,۱۶۵.۴۲
۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ (۰.۰۴) ۲.۷۶ (۱۳.۱۱) ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۰.۳۹) (۱.۹۳) (۷۶.۲۳) (۹۹.۹۲)
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۰.۲۶) (۲.۹۷) (۶۱.۰۶) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۰۶ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۹ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۰.۲۲) (۰.۳۷) (۵۵.۱۶) (۷۴.۱۸)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۰.۳۴) (۲.۵۱) (۷۱.۴۱) (۹۹.۹۹)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ (۰.۱۴) ۰.۴۳ (۴۰.۵۷) ۳۸۲.۸۵
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۰.۴۶ ۲.۲۶ ۴۳۰.۱۲ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰.۱ ۴.۳۲ ۴۱.۶۹ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۰۵ ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۷ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۰.۳۸ (۰.۲۷) ۳۰۴.۸۵ (۶۲.۷۳)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ (۰.۴۸) ۰.۱۵ (۸۲.۵۷) ۷۲.۶۴
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۰.۴۹ ۲.۴ ۴۹۴.۲۴ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲