صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۰۴ ۱.۲۸ ۱۵.۵۳ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۰۷ ۲.۸۸ ۲۸.۷۶ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۱ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۰۶ (۰.۴۵) ۲۴.۲۳ (۸۰.۸۵)
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰.۰۵ (۲.۰۱) ۱۹.۸۳ (۹۹.۹۴)
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۱۹.۸۴ ۱۲۲.۲۵
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۰.۰۶ (۲.۱۷) ۲۴.۲۸ (۹۹.۹۷)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۰۷ ۰.۳۶ ۲۸.۸۸ ۲۷۷.۳۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۱ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۹ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۰۶ ۰.۰۱ ۲۴.۳۴ ۲.۱۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۰۶ ۰.۴۳ ۲۴.۳۵ ۳۷۶.۶۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۰۵ ۲.۰۳ ۱۹.۹۳ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰.۰۶ (۰.۵۵) ۲۴.۳۸ (۸۶.۸۴)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۰۷ ۱.۷۹ ۲۹.۰۱ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۷ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۸ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۰۶ ۰.۷۱ ۲۴.۴۵ ۱,۲۰۱.۵۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۶ ۰