صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۹۳) ۲۰.۰۲ (۹۶.۶۶)
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۰۵ (۰.۲۲) ۱۹.۶۶ (۵۴.۵۷)
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۱۸ ۱۹.۶۷ ۹۱.۷۹
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰.۰۸ ۲.۶۳ ۳۳.۳۱ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷ ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۱ ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۰۵ ۰.۸۹ ۱۹.۷۲ ۲,۴۵۹.۳۹
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۰۶ ۰.۹۹ ۲۴.۱۲ ۳,۵۲۱.۰۲
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۰۶ ۴.۳۶ ۲۴.۱۴ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۰۶ ۴.۴ ۲۴.۱۵ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۰۶ ۱.۷ ۲۴.۱۷ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۸ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۰۸ (۱.۴) ۳۳.۵۳ (۹۹.۴۲)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰.۰۳ (۱.۹۱) ۱۱.۴۶ (۹۹.۹۱)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۴ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۰۶ (۰.۴۱) ۲۴.۲۶ (۷۷.۹۶)
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۰.۰۶ (۴.۳۶) ۲۴.۲۷ (۱۰۰)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۷ ۰