صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۰.۱۱ ۱.۸۹ ۴۸.۶۴ ۹۱,۷۷۳.۰۴
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۰.۱۴ ۰.۵ ۶۵.۷۱ ۵۲۲.۷۵
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۰.۰۱ (۱.۳۳) ۳.۶۸ (۹۹.۲۵)
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۰.۰۲ (۰.۴۱) ۷.۴۹ (۷۷.۶۳)
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۹ ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۵ ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۰.۰۸ ۰.۴۵ ۳۳.۵۴ ۴۰۹.۴۳
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۳ ۰
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۰ (۱.۱۵) ۰ (۹۸.۵۵)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) (۱.۱۴) (۳.۵۵) (۹۸.۵۱)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ (۰.۰۴) (۱.۱۲) (۱۳.۴۷) (۹۸.۳۵)
۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۳ ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۸ ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۰.۰۴ ۰.۴۳ ۱۵.۵۹ ۳۸۵.۹۱
۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۰.۱۱ ۱.۳۲ ۴۸.۹۸ ۱۱,۹۰۹.۸۷
۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۰.۱۵ (۰.۰۷) ۷۲.۳۳ (۲۳.۸۵)
۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۰.۰۱ (۰.۹۶) ۳.۷ (۹۷.۰۳)
۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۰.۰۲ (۰.۶۴) ۷.۵۳ (۹۰.۳۴)
۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۴ ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۳ ۰