صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۵ ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۰۶ ۰.۷۵ ۲۴.۰۷ ۱,۴۱۱.۸۱
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۰۸ (۰.۱۶) ۳۳.۳۵ (۴۳.۹۲)
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۰۱ ۲۴.۱۱ ۲.۰۲
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۳ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۴ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰.۰۸ ۱.۶۷ ۳۳.۴۴ ۴۲,۱۵۴.۱
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۰۷ ۰.۴۸ ۲۸.۷۳ ۴۶۸.۴۶
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۸ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۰۸ ۰.۲۲ ۳۳.۵۱ ۱۲۵.۵۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۱۵.۵۶ ۲۲.۷۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۲ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۳ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۰۴ (۰.۱۴) ۱۵.۵۸ (۳۹.۲۶)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰.۰۴ (۰.۴۶) ۱۵.۵۹ (۸۱.۵۶)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۰۱ ۰.۴۶ ۳.۶۹ ۴۲۸.۲۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۱ ۰.۴۲ ۴۳.۶۸ ۳۶۶.۸۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۸ ۱.۱۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۹ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹ ۰