صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۰.۳۷ ۳.۷۳ ۲۸۴.۲۳ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۱۸۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۰.۰۵ ۱.۸۲ ۱۹.۴۲ ۷۲,۵۶۳.۶
۱۸۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۰.۱۱ ۱.۳ ۴۷.۸۱ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۸۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۰ ۰.۷۸ ۰ ۱,۵۹۲.۸۷
۱۸۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۰.۱۳ ۲.۱۸ ۵۸.۷۸ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۸۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳ ۰
۱۸۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۹ ۰
۱۸۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۰.۰۸ ۰.۷۵ ۳۲.۹۹ ۱,۴۵۱.۹۸
۱۸۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۰.۰۲ (۰.۲۷) ۷.۳۹ (۶۲.۷۹)
۱۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۰.۰۵ (۲.۰۴) ۱۹.۵۲ (۹۹.۹۵)
۱۹۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۰.۰۲ (۱.۷۷) ۷.۴ (۹۹.۸۵)
۱۹۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ (۰.۰۵) (۲.۱۴) (۱۶.۳۴) (۹۹.۹۶)
۱۹۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۴ ۰
۱۹۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۳ ۰
۱۹۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۰.۰۳ ۲.۰۵ ۱۱.۳ ۱۶۶,۷۷۶.۰۲
۱۹۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۵ ۰
۱۹۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۰ (۱.۲) ۰ (۹۸.۷۷)
۱۹۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۰ (۱.۹۹) ۰ (۹۹.۹۴)
۱۹۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۰.۰۳ ۱.۳۷ ۱۱.۳۱ ۱۴,۱۰۴.۴۲
۲۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۶ ۰