صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۳۲ ۱۹.۹ ۲۲۰.۰۳
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۰.۰۵ ۰.۳ ۱۹.۹۱ ۱۹۸.۰۲
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۳۶ ۰
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۴ ۰
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۵ ۰
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۱ ۰
۱۸۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۷ ۰
۱۸۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۰.۰۷ ۱.۵۷ ۲۹.۰۶ ۲۹,۲۸۸.۸۴
۱۸۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۰.۰۸ ۱.۹۶ ۳۳.۸۸ ۱۱۸,۰۰۴.۲۱
۱۹۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۰.۰۵ ۰.۸۲ ۲۰.۰۲ ۱,۸۴۶.۸۲
۱۹۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰.۱۳ ۱.۱۹ ۵۹.۶۹ ۷,۳۵۴.۰۹
۱۹۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱۴ ۰
۱۹۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۶ ۰
۱۹۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۰.۰۷ ۰.۷۲ ۲۸.۷۳ ۱,۲۶۲.۵۱
۱۹۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰.۰۹ ۰.۳۲ ۳۸.۴ ۲۲۲.۷۶
۱۹۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰.۰۷ ۱.۷۶ ۲۸.۷۸ ۵۹,۰۲۱.۶۶
۱۹۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۰.۰۸ ۰.۹ ۳۳.۵۵ ۲,۵۰۸.۸۴
۱۹۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۰.۰۵ ۰.۱۱ ۱۹.۸۳ ۴۹.۸۱
۱۹۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰