صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۰.۱۳ (۰.۰۷) ۵۸.۴۵ (۲۲.۸۳)
۱۸۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ (۰.۰۴) ۰.۲۴ (۱۳.۲۱) ۱۴۳.۵۵
۱۸۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۰.۴۲ ۴.۴۳ ۳۶۰.۰۱ ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶
۱۸۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۰.۴۱ ۳.۹۲ ۳۴۶.۷۳ ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۱۸۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۶ ۰
۱۸۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۶ ۰
۱۸۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۷ ۰
۱۸۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۰.۳۹ ۴.۰۹ ۳۱۹.۲۱ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۱۸۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۰.۱۸ ۱.۸۲ ۹۰.۹۴ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۱۹۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۰.۰۶ (۰.۳۲) ۲۴.۰۹ (۶۸.۵۶)
۱۹۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۰.۱۹ ۳.۷۲ ۹۸.۲۵ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۱۹۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۶ ۰
۱۹۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۲ ۰
۱۹۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۲۵ ۱.۳۴ ۱۴۶.۷۶ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۱۹۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۰.۳۲) (۳.۵۱) (۶۸.۵۲) (۱۰۰)
۱۹۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۶ ۰
۱۹۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۳ ۰
۱۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۰.۳۴) (۲.۷۳) (۷۱.۶۶) (۱۰۰)
۱۹۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۸ ۰
۲۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱.۴۵ ۰ ۱۹,۰۴۲.۵ ۰