صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ (۰.۰۱) (۱.۰۳) (۳.۵۷) (۹۷.۷)
۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۰.۲۳ ۰.۲۲ ۱۳۵.۳۳ ۱۲۵.۶۱
۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۰.۰۹ (۰.۶۵) ۳۷.۹۱ (۹۰.۶۴)
۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۰.۱۱ (۰.۷۳) ۴۸.۱۸ (۹۳.۰۶)
۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۰.۰۱ (۰.۷۷) ۳.۶۴ (۹۴.۰۵)
۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۹ ۰
۲۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۴۸ ۰
۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۰ (۰.۱) ۰ (۲۹.۶۴)
۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۰.۰۸ ۱.۵ ۳۳.۱۹ ۲۲,۸۵۴.۶
۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۰.۰۵ (۰.۳۸) ۱۹.۶۳ (۷۵.۳۹)
۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ (۰.۰۳) (۰.۷۹) (۱۰.۲) (۹۴.۵)
۳۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۰.۰۴ (۰.۷۴) ۱۵.۴۲ (۹۳.۲۸)
۳۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۵ ۰
۳۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۴ ۰
۳۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۰.۰۹ (۰.۸۶) ۳۸.۱۶ (۹۵.۷۷)
۳۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ (۰.۰۲) (۰.۱۵) (۶.۹۳) (۴۳.۱)
۳۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰ (۰.۵۳) ۰ (۸۵.۶۹)
۳۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۰.۱۴ (۱.۰۵) ۶۵.۴۱ (۹۷.۸۸)
۳۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) (۰.۸۹) (۳.۵۳) (۹۶.۲۳)