صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۹.۹۵ ۳۰.۸۱
۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰.۰۶ ۱.۳۱ ۲۴.۴۲ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۰.۰۵ ۲.۱ ۱۹.۹۸ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰.۰۵ (۰.۲۸) ۱۹.۹۹ (۶۴.۲۹)
۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰.۰۷ ۱.۴۵ ۲۹.۰۸ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۲ ۰
۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰.۰۹ ۰ ۳۸.۱۱ ۰
۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰.۰۷ ۱.۲۱ ۲۸.۵۷ ۸,۰۱۳.۲۸
۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۵ ۰
۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۰۶ ۰.۷۵ ۲۴.۰۷ ۱,۴۱۱.۸۱
۳۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۰۸ (۰.۱۶) ۳۳.۳۵ (۴۳.۹۲)
۳۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۰۱ ۲۴.۱۱ ۲.۰۲
۳۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۳ ۰
۳۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۴ ۰
۳۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰.۰۸ ۱.۶۷ ۳۳.۴۴ ۴۲,۱۵۴.۱
۳۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۰۷ ۰.۴۸ ۲۸.۷۳ ۴۶۸.۴۶
۳۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۸ ۰
۳۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۰۸ ۰.۲۲ ۳۳.۵۱ ۱۲۵.۵۸
۳۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۶ ۰