صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۸ ۰
۴۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۸ ۰
۴۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۰.۱۲ (۰.۶۷) ۵۴.۰۷ (۹۱.۲۶)
۴۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰.۰۲ (۰.۲۸) ۷.۴۷ (۶۴.۴۱)
۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۵ ۰
۴۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۰.۰۴ (۰.۲) ۱۵.۵۲ (۵۲.۵۸)
۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۰.۰۲ ۰.۱۴ ۷.۴۸ ۶۷.۷۴
۴۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۸ ۰
۴۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۹ ۰
۵۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸ ۰
۵۱ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۱ ۰
۵۲ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۶ ۰
۵۳ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۳ ۰
۵۴ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۵۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۵ ۰
۵۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶ ۰
۵۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۰.۰۱ ۱.۳۴ ۳.۶۹ ۱۲,۵۷۰.۳۳
۵۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۰.۱۱ ۲.۸۹ ۴۹.۰۲ ۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶
۵۹ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱.۶۱ ۰.۷۲ ۳۳,۴۷۲.۴۵ ۱,۲۹۶.۴۷