صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۰.۰۵ ۱.۲۹ ۱۹.۵۸ ۱۰,۵۰۲.۸۳
۶۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۰.۱۱ ۱.۸۶ ۴۸.۲۴ ۸۴,۶۱۱.۳۱
۶۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۱ ۰
۶۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۱ ۰
۶۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۰.۰۹ (۰.۲۷) ۳۸.۰۸ (۶۲.۷۴)
۶۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۰.۰۲ ۰.۸۵ ۷.۴۴ ۲,۱۳۵.۹۳
۶۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۰.۱۱ ۲.۰۷ ۴۸.۴۲ ۱۷۴,۵۷۷.۱۲
۶۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۰.۰۷ ۰.۵ ۲۸.۵۹ ۵۲۱.۸۷
۶۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۰.۰۳ (۰.۷) ۱۱.۳۹ (۹۲.۱۷)
۷۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷ ۰
۷۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰.۱۱ ۰ ۴۸.۵۷ ۰
۷۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۰.۰۴ (۰.۷) ۱۵.۴۹ (۹۲.۴۳)
۷۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۰.۰۴ ۰.۳۹ ۱۵.۵ ۳۱۷.۵۵
۷۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰.۰۴ (۰.۳۳) ۱۵.۵۱ (۷۰.۵۳)
۷۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۰.۰۵ (۰.۷) ۱۹.۷۶ (۹۲.۴۱)
۷۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۰.۰۴ (۰.۹۸) ۱۵.۵۲ (۹۷.۲۶)
۷۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱۸ ۰
۷۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۹ ۰
۷۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰.۰۳ (۰.۴۸) ۱۱.۴۵ (۸۲.۷)
۸۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۰.۰۷ (۰.۲۳) ۲۸.۷۹ (۵۷.۴۵)