صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۰۷ ۱.۳۱ ۲۸.۵۸ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۶۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۰.۰۵ (۰.۱۴) ۱۹.۶۸ (۴۰.۷)
۶۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۹ ۰
۶۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۱ ۰
۶۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۰۴ ۰.۲۱ ۱۵.۴۸ ۱۱۶.۷
۶۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۰.۰۸ (۲.۷۸) ۳۳.۳۹ (۱۰۰)
۶۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰.۰۴ (۰.۱۱) ۱۵.۵ (۳۲.۶۳)
۶۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۰۸ ۱.۱۹ ۳۳.۴۳ ۷,۳۰۱.۴۳
۶۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۰۵ ۰.۳۹ ۱۹.۷۷ ۳۱۹.۷۴
۷۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱۸ ۰
۷۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۹ ۰
۷۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۰۶ ۰.۳۶ ۲۴.۲۱ ۲۷۶.۹۲
۷۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۰۵ (۰.۲۲) ۱۹.۸۱ (۵۴.۴۴)
۷۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۰۸ ۱.۱۴ ۳۳.۵۷ ۶,۱۲۴.۶۳
۷۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۰۶ ۰.۴۱ ۲۴.۲۶ ۳۴۲.۲۷
۷۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۰۴ (۱.۴۱) ۱۵.۵۹ (۹۹.۴۳)
۷۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۹ ۰
۷۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۸ ۰
۷۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۰۴ ۰.۲۷ ۱۵.۶۲ ۱۶۶.۶۷
۸۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۳۳ ۰