صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۰.۰۳ (۰.۶۷) ۱۱.۴۶ (۹۱.۲۵)
۸۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۰.۰۳ (۰.۸۲) ۱۱.۴۶ (۹۵.۰۴)
۸۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۰.۰۵ (۰.۴۶) ۱۹.۸۳ (۸۱.۱۱)
۸۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۸۵ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۰.۲۵ ۰ ۱۵۲.۲۹ ۰
۸۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ (۰.۰۶) (۰.۶) (۱۹.۲۵) (۸۹.۰۵)
۸۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۰.۰۴ (۰.۹۱) ۱۵.۳۱ (۹۶.۴)
۸۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۰.۰۳ (۰.۵۶) ۱۱.۲۸ (۸۷.۱۳)
۸۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۰.۰۳ ۰.۱۷ ۱۱.۲۹ ۸۴.۲۴
۹۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۰.۰۷ ۳.۹۴ ۲۸.۳۶ ۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷
۹۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۳ ۰
۹۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۵ ۰
۹۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۹ ۰
۹۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰.۰۷ ۱.۸۲ ۲۸.۴۳ ۷۱,۴۰۷.۹
۹۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰.۰۵ ۱.۹ ۱۹.۵۸ ۹۵,۳۴۹.۳۵
۹۶ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۰.۱۴ ۳.۱ ۶۵.۰۶ ۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵
۹۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۰.۰۴ (۳.۲۱) ۱۵.۴۱ (۱۰۰)
۹۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۱ ۰
۹۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۴ ۰