صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۰.۰۳ (۲.۶۹) ۱۱.۳۶ (۱۰۰)
۱۰۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۰.۰۲ (۲.۲۹) ۷.۴۴ (۹۹.۹۸)
۱۰۳ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۰.۰۵ (۱.۳۹) ۱۹.۶۶ (۹۹.۳۹)
۱۰۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۳۱ ۱۹.۶۷ ۲۱۱.۵۶
۱۰۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۰.۱۱ ۳.۲۷ ۴۸.۴۸ ۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵
۱۰۶ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۷ ۰
۱۰۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۱ ۰
۱۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۰.۰۵ (۰.۶) ۱۹.۷۲ (۸۹.۰۳)
۱۰۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۰.۰۵ (۱.۶۸) ۱۹.۷۳ (۹۹.۷۹)
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۰.۰۴ ۰.۱ ۱۵.۵ ۴۳.۶۵
۱۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۰.۰۴ ۱.۰۲ ۱۵.۵۱ ۳,۹۸۷.۸۷
۱۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۰.۰۶ ۳.۲۲ ۲۴.۱۶ ۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲
۱۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۷ ۰
۱۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۳ ۰
۱۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۰.۰۸ ۲.۸۹ ۳۳.۵ ۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴
۱۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۲۳.۷۲ ۱۶.۹۳
۱۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰.۰۷ (۳.۰۷) ۲۸.۲۱ (۱۰۰)
۱۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۷ ۰
۱۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۰.۱۳ (۳.۵۱) ۵۸.۷۵ (۱۰۰)