صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳ ۰
۱۲۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳ ۰
۱۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۰.۰۴ (۲.۴۵) ۱۵.۳۱ (۹۹.۹۹)
۱۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۰.۰۲ (۳.۱۲) ۷.۳۸ (۱۰۰)
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۰.۰۶ (۰.۴۱) ۲۳.۸۴ (۷۷.۲۹)
۱۲۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۰.۱۲ ۱.۶۱ ۵۳.۴۲ ۳۴,۱۶۸.۸۴
۱۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۰.۰۱ (۱.۹) ۳.۶۳ (۹۹.۹۱)
۱۲۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۵ ۰
۱۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۵ ۰
۱۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۰.۰۶ (۲.۹۲) ۲۳.۹۱ (۱۰۰)
۱۳۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۰.۰۵ (۱.۷۶) ۱۹.۵۷ (۹۹.۸۵)
۱۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۰.۰۵ ۱.۴۱ ۱۹.۵۸ ۱۶,۵۷۱.۳۵
۱۳۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۲۸.۴۷ ۳۸.۳۲
۱۳۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۰.۰۷ (۳.۱۲) ۲۸.۴۹ (۱۰۰)
۱۳۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۲ ۰
۱۳۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۲ ۰
۱۳۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۰.۰۶ (۱) ۲۴.۰۱ (۹۷.۴۱)
۱۳۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۰.۰۵ (۱.۷۶) ۱۹.۶۵ (۹۹.۸۵)
۱۳۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۰.۰۵ ۱.۲۸ ۱۹.۶۷ ۱۰,۳۷۴.۵۱
۱۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۰.۰۴ (۰.۳۲) ۱۵.۴۵ (۶۸.۹۸)