صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۰ ۰
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۲۴.۴۷ ۱۳.۹۴
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۰.۱۱ ۱.۵۲ ۴۸.۳۹ ۲۴,۵۰۰.۷۵
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۰.۰۸ (۰.۴۶) ۳۳.۲۸ (۸۱.۴۴)
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰.۰۸ ۰.۰۵ ۳۳.۳۱ ۱۹.۴۸
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰.۱ ۰.۸۲ ۴۳.۲۹ ۱,۸۶۸.۹۷
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۲ ۰
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۳ ۰
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۰.۰۷ (۰.۳۴) ۲۸.۶۹ (۷۱.۵۸)
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۰.۰۷ ۱.۹۲ ۲۸.۷۲ ۱۰۴,۳۸۸.۸۱
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۰.۰۴ ۱.۸ ۱۵.۵۳ ۶۸,۲۷۷.۸۷
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۰.۰۳ (۲.۴۳) ۱۱.۴۴ (۹۹.۹۹)
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۰.۰۴ (۱.۰۴) ۱۵.۵۴ (۹۷.۷۶)
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲ ۰
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۵ ۰
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۰.۰۴ ۱.۵۱ ۱۵.۵۶ ۲۳,۷۸۷.۱۱
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۰.۰۴ (۳.۵۳) ۱۵.۵۷ (۱۰۰)
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۰.۰۷ (۳.۶۸) ۲۸.۸۳ (۱۰۰)
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۷ ۰