صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۰۴ ۱.۲۸ ۱۵.۵۳ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۰۷ ۲.۸۸ ۲۸.۷۶ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸ ۰
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۱ ۰
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۰۶ (۰.۴۵) ۲۴.۲۳ (۸۰.۸۵)
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰.۰۵ (۲.۰۱) ۱۹.۸۳ (۹۹.۹۴)
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۱۹.۸۴ ۱۲۲.۲۵
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۰.۰۶ (۲.۱۷) ۲۴.۲۸ (۹۹.۹۷)
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۰۷ ۰.۳۶ ۲۸.۸۸ ۲۷۷.۳۵
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۱ ۰
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۹ ۰
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۰۶ ۰.۰۱ ۲۴.۳۴ ۲.۱۵
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۰۶ ۰.۴۳ ۲۴.۳۵ ۳۷۶.۶۵
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۰۵ ۲.۰۳ ۱۹.۹۳ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰.۰۶ (۰.۵۵) ۲۴.۳۸ (۸۶.۸۴)
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۰۷ ۱.۷۹ ۲۹.۰۱ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۷ ۰
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۸ ۰
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۰۶ ۰.۷۱ ۲۴.۴۵ ۱,۲۰۱.۵۲
۱۶۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۰۶ ۰.۲۴ ۲۴.۴۶ ۱۳۶.۴۲