صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۰.۰۷ (۱.۶۸) ۲۸.۶۱ (۹۹.۷۹)
۱۴۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷ ۰
۱۴۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۱ ۰
۱۴۴ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۰.۰۶ ۰.۲ ۲۴.۱۱ ۱۱۰.۳۳
۱۴۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۰.۰۶ ۰.۶ ۲۴.۱۳ ۷۷۸.۲۷
۱۴۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۰.۰۶ (۰.۱۹) ۲۴.۱۴ (۵۰.۰۱)
۱۴۷ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۰.۰۶ (۰.۴) ۲۳.۶۷ (۷۶.۹۷)
۱۴۸ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰.۰۸ ۲.۲۳ ۳۲.۷۷ ۳۱۷,۱۰۰.۲۵
۱۴۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۳ ۰
۱۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴ ۰
۱۵۱ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۰.۰۸ (۱.۰۵) ۳۲.۸۳ (۹۷.۸۹)
۱۵۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۰.۱۲ (۳.۷۶) ۵۳.۱۵ (۱۰۰)
۱۵۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۰.۰۴ (۲.۰۸) ۱۵.۲۸ (۹۹.۹۵)
۱۵۴ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ (۰.۰۲) (۰.۷۷) (۶.۸۶) (۹۳.۹۵)
۱۵۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۰.۰۶ ۱.۴۱ ۲۳.۷۸ ۱۶,۴۶۴.۲
۱۵۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۷ ۰
۱۵۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۸ ۰
۱۵۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۰.۰۶ (۰.۰۸) ۲۳.۸۲ (۲۴.۲۳)
۱۵۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۰.۰۶ (۰.۳۷) ۲۳.۸۴ (۷۴.۱۶)