صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ (۰.۰۹) (۱.۷۷) (۲۹.۰۷) (۹۹.۸۵)
۱۴۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۲ ۰
۱۴۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۳ ۰
۱۴۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ (۰.۰۸) (۰.۱۷) (۲۴.۰۲) (۴۶.۵۶)
۱۴۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰.۰۴ ۱.۲۵ ۱۴.۷۲ ۹,۱۵۳.۶۲
۱۴۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۰.۵۳ ۰.۵۱ ۵۸۷.۶۶ ۵۴۳.۹۵
۱۴۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ (۰.۰۶) ۴.۱۱ (۱۸.۷) ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹
۱۴۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۰.۳۴ (۰.۷) ۲۴۷.۰۲ (۹۲.۳۲)
۱۴۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹ ۰
۱۵۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۶ ۰
۱۵۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ (۰.۱۷) ۰.۳۸ (۴۶.۳۸) ۲۹۳.۱۱
۱۵۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰.۳۷ ۰.۶۱ ۲۸۶.۳۳ ۸۳۶.۸
۱۵۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۰.۵۴ ۴.۸۹ ۶۰۲.۴۹ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۱۵۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۰.۶۵ ۲.۱ ۹۸۱.۸۷ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۱۵۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰.۰۳ ۰.۵۲ ۱۱.۱۲ ۵۷۵.۸
۱۵۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۹ ۰
۱۵۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۳ ۰
۱۵۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۰.۵۹ ۴.۲۷ ۷۶۰.۶۹ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۱۵۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۰.۳۲ ۴.۳۸ ۲۲۲.۱۴ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۰.۳۴ (۰.۶۷) ۲۴۷.۲۳ (۹۱.۴۷)