صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۰.۰۶ ۲.۹۲ ۲۴.۰۵ ۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۰.۰۷ ۰.۴۵ ۲۸.۶۱ ۴۱۷.۷۷
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۰.۰۶ ۰.۶۳ ۲۴.۰۹ ۸۹۴.۱۶
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۱ ۰
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱۲ ۰
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۰.۰۶ ۱.۸۷ ۲۴.۱۳ ۸۵,۱۲۵.۹۴
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۰.۰۶ ۰.۹۷ ۲۴.۱۵ ۳,۳۰۹.۴۹
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۰.۰۶ ۰.۲۸ ۲۴.۱۶ ۱۷۳.۴۱
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۰.۰۵ ۰.۸۲ ۱۹.۷۸ ۱,۹۰۳.۸
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۰.۰۲ ۰.۶۸ ۷.۴۹ ۱,۰۷۳.۷۶
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۹ ۰
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸ ۰
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۲ ۰
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۳ ۰
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۵ ۰
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰.۰۴ (۰.۰۴) ۱۵.۵۹ (۱۴.۰۵)
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۰.۰۴ ۲.۱ ۱۵.۵۹ ۱۹۸,۱۳۲.۹۷
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۷ ۰
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۸ ۰
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۹۱ ۰