صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ۰.۰۵ (۰.۶۷) ۱۹.۵۱ (۹۱.۲۸)
۱۶۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ۰.۰۵ ۲.۱۸ ۱۹.۵۲ ۲۵۷,۹۹۲
۱۶۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۰.۰۶ ۱.۳۴ ۲۳.۸۸ ۱۲,۷۷۷.۹۳
۱۶۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۵ ۰
۱۶۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۶ ۰
۱۶۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۰.۰۷ (۰.۱۸) ۲۸.۴۳ (۴۸.۷۹)
۱۶۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۵۲ ۱۹.۵۸ ۵۷۵.۳۹
۱۶۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۰.۰۵ ۲.۷۱ ۱۹.۵۹ ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹
۱۶۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۰.۰۶ ۲.۶۲ ۲۳.۹۷ ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳
۱۷۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۰.۰۷ ۱.۷۳ ۲۸.۵ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۱۷۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۳ ۰
۱۷۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۴ ۰
۱۷۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۰.۱ ۰.۷۵ ۴۳.۱۸ ۱,۴۴۹.۴۹
۱۷۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۰.۰۲ (۱.۳۵) ۷.۴۵ (۹۹.۳)
۱۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۰.۰۵ ۱.۲۳ ۱۹.۶۸ ۸,۴۹۵.۰۲
۱۷۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۰.۰۴ (۰.۵۶) ۱۵.۴۶ (۸۷.۲۴)
۱۷۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۰.۰۷ ۱.۵۸ ۲۸.۶۳ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۱۷۸ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۶۱ ۰
۱۷۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۶۳ ۰