صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱-۰۶-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱-۰۵-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱-۰۴-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸۰۳۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ گزارش عملکرد صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد۱۳۹۸ -حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱-۰۳-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ صورت‎هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسي شده) (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱-۰۲-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ صورت‎هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسي شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱-۰۱-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت‎هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷ صندوق امین یکم فردا دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین یکم فردا منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین یکم فردا منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰-۱۰-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ صورت‎هاي مالي نه ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۳۰-۰۹۶-۹۷ صندوق امین یکم فردا دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰-۰۸-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ صورت‌هاي مالي شش ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰-۰۷-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ صورت‌هاي مالي شش ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷ صندوق امین یکم فردا دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱-۰۵-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ افشای ماهانه پرتفوی صندوق منتهی به ۳۱ تیر ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ صورت‎های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده (اصلاح شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۹۷ صندوق امین یکم فردا دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ افشای ماهانه پرتفوی صندوق منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۹۷- اصلاحی دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ افشای ماهانه پرتفوی صندوق منتهی به ۳۱ خرداد ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ افشای ماهانه پرتفوی صندوق منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ صورت های مالی سالانه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ صندوق امین یکم فردا(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ افشای ماهانه پرتفوی صندوق امین یکم فردا - فروردین ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورت مالي حسابرسی نشده سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق امین یکم فردا دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ افشای ماهانه پرتفوی صندوق منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ افشای ماهانه پرتفوی صندوق منتهی به ۳۰ بهمن ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ افشای ماهانه پرتفوی صندوق دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ افشای ماهانه پرتفوی صندوق دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰ صنددوق امین یکم فردا دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ صورتهای مالی برای دوره شش ماهه منتهی ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ صندوق امین یکم فردا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ صندوق امین یکم فردا دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶۰۳۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ گزارش عملکرد برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ صورتهای مالی صندوق سال مالی منتهی به ۳۰اسفند ۱۳۹۵ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره ۸۶ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد صندوق برای دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ صورتهای مالی ۲ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود