صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تائیدیه سازمان مبنی بر افزایش سقف مربوط به صورتجلسه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۲ صورتجلسه مجمع ۵ مرداد صندوق امی یکم فردا و اسامی حاضرین در مجمع-امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۳ صورتجلسه مجمع ۵ مرداد صندوق امی یکم فردا و اسامی حاضرین در مجمع-اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۴ مجمع مورخ ۱۰ مهر صندوق امین یکم فردا برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
۵ دعوت از ارکان صندوق جهت حضور در مجمع ۱۰ مهر ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۶ مجمع مورخ ۵ مرداد ۱۳۹۸ صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۷ تایید صورتجلسه تصویب صورت های مالی مجمع ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۸صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۸ تایید صورتجلسه مجمع ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸صندوق امین یکم فردا- تغییرات امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۹ صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ ۲۸-۰۳-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
۱۱ تائیدیه سازمان مربوط به صورتجلسه ۱۰-۰۹-۹۷ تغییرات اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۱۲ صورتجلسه اساسنامه ای صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا ۱۰-۰۹-۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۱۳ تائیدیه سازمان مبنی بر افزایش سقف مربوط به صورتجلسه ۱۰-۰۹-۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
۱۴ صورتجلسه امیدنامه ای صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا بنی بر افزایش سقف صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
۱۵ تائید سازمان بورس بابت مجمع ۲۰ خرداد ۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۱۶ صورتجلسه مجمع۲۰ خرداد۹۷امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع ۵ اردیبهشت ۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
۱۸ صورتجلسه مجمع ۵ اردیبهشت امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
۱۹ تائید سازمان بورس بابت مجمع ۱۳ اسفند ۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
۲۰ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ ۱۳-۱۲-۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۲۱ تائید سازمان بورس بابت مجمع مورخ ۶ دی ماه ۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۲۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق امین فردا مورخ ۶ دی ماه ۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۲۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
۲۴ افزایش سقف واحدهای صندوق از ۲۰۰ به ۵۰۰ میلیون واحد-مجمع ۹۶/۰۶/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
۲۵ مصوبه مجمع ۹۶/۰۶/۲۶ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
۲۶ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۹۶/۰۶/۰۴ توسط سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
۲۷ صورتجلسه تغییرات بند ۱۰-۳ امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
۲۸ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای ثبت مصوبات مجمع مورخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
۳۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۳ فروردین ۹۶ و مجوز سازمان برای اعمال مصوبات مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
۳۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ - امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۳۲ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ - اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۳۳ صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۲