صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/06 10,120 10,115 10,177 62 0 8,648,799,485 0 935,600,000 7,714,199,485 78,027,549,989,143
42 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/05 10,115 10,110 10,173 63 0 8,648,799,485 0 935,600,000 7,714,199,485 77,991,507,357,013
43 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/04 10,110 10,105 10,168 63 0 8,648,799,485 0 935,600,000 7,714,199,485 77,950,855,336,537
44 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/03 10,105 10,100 10,164 64 0 8,648,799,485 0 935,600,000 7,714,199,485 77,913,145,490,955
45 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/02 10,100 10,095 10,160 65 0 8,648,799,485 0 935,600,000 7,714,199,485 77,876,810,481,520
46 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/01 10,096 10,091 10,156 65 0 8,648,799,485 0 935,600,000 7,714,199,485 77,840,647,655,029
47 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/30 10,091 10,086 10,152 66 0 8,648,799,485 0 935,600,000 7,714,199,485 77,804,117,312,244
48 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/29 10,086 10,081 10,148 67 0 8,648,799,485 0 935,600,000 7,714,199,485 77,766,567,248,871
49 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/28 10,082 10,076 10,144 68 0 8,648,799,485 0 935,600,000 7,714,199,485 77,730,655,512,202
50 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/27 10,077 10,072 10,140 68 30,000,000 8,648,799,485 0 935,600,000 7,714,199,485 77,694,749,409,087
51 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/26 10,076 10,071 10,140 69 112,000,000 8,618,799,485 0 935,600,000 7,684,199,485 77,383,937,183,254
52 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/25 10,222 10,217 10,251 34 92,000,000 8,506,799,485 0 935,600,000 7,572,199,485 77,362,997,380,459
53 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/25 10,065 10,060 10,094 34 92,000,000 8,506,799,485 0 935,600,000 7,572,199,485 76,174,162,061,314
54 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/24 10,215 10,210 10,244 34 25,000,000 8,414,799,485 0 935,600,000 7,480,199,485 76,372,986,728,078
55 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/23 10,211 10,205 10,239 34 0 8,389,799,485 559,500,000 935,600,000 7,455,199,485 76,082,749,624,185
56 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/22 10,199 10,194 10,223 29 0 8,389,799,485 0 376,100,000 8,014,699,485 81,700,222,239,546
57 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/21 10,194 10,189 10,219 30 0 8,389,799,485 0 376,100,000 8,014,699,485 81,663,235,836,685
58 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/20 10,190 10,185 10,215 30 68,000,000 8,389,799,485 0 376,100,000 8,014,699,485 81,627,815,469,324
59 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/19 10,181 10,176 10,207 31 20,000,000 8,321,799,485 0 376,100,000 7,946,699,485 80,869,538,012,748
60 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/18 10,178 10,174 10,203 29 16,000,000 8,301,799,485 0 376,100,000 7,926,699,485 80,642,924,872,074