صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 تامین سرمایه امین 900.000
2 کارگزاری امین آوید 100.000