دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر پرداخت سود شهریورماه 96
منبع -
مقدمه  با سلام   به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردامی رساند برای دوره یک ماهه منتهی به 1396/06/31 بازدهی معادل 21.5 درصد سالانه( ضریب پرداخت 183 ریال) به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق