دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر واریز سود دی ماه صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا با نرخ 20.68% سالانه
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین یکم فردا در دوره ماهانه منتهی به دی ماه 1396 بازدهی ای معادل 20.68 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد170 ریال سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت می گردد.
متن خبر
پیوست