دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر واریز سود بهمن ماه صندوق امین یکم فردا با نرخ 20.8 درصد
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین یکم فردا در دوره ماهانه منتهی به بهمن ماه 1397 بازدهی ای معادل 20.8 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد171 ریال سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت می گردید.
متن خبر
پیوست