دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر واریز سود اسفند ماه صندوق امین یکم فردا با نرخ 21 درصد
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین یکم فردا در دوره ماهانه منتهی به 25 اسفند ماه 1397 بازدهی ای معادل 21 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد144 ریال (به ازای 25 روز) سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت گردید.
متن خبر
پیوست