دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر واریز سود فروردین ماه صندوق امین یکم فردا با نرخ 22 درصد
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین یکم فردا در دوره ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 1397 بازدهی ای معادل 22 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد211 ریال (به ازای 35 روز) سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت گردید.
متن خبر
پیوست