دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ 28-03-98
منبع -
مقدمه به اطلاع سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری امین یکم می رساند در تاریخ 28خردادماه 1398 ساعت 15 مجمع سالانه صندوق جهت تایید صورت های مالی و عملکرد مدیر صندوق و سایر تصمیمات در شرکت تامین سرمایه امین به آدرس تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد خیابان قبادیان پلاک51 برگزار می گردد.
متن خبر
پیوست